Gå direkt till innehåll
"Jag önskar att jag kunde leka med Mahmoud och att jag hade leksaker som jag kunde leka med utomhus. Men jag vill inte bli beskjuten" säger Omar
"Jag önskar att jag kunde leka med Mahmoud och att jag hade leksaker som jag kunde leka med utomhus. Men jag vill inte bli beskjuten" säger Omar

Pressmeddelande -

Kriget i Jemen inne på sitt sjunde år – var fjärde som skadas eller dödas är barn

Nya siffror från Rädda Barnen visar att nästan var fjärde skadad eller dödad i krigets Jemen är barn. Under de senaste åren har barn i allt större utsträckning dödats av bomber, artilleribeskjutning och krypskyttar när skolor, sjukhus och lekplatser attackerats.

Barn har blivit måltavlor i krigets Jemen. I dag inleds det sjunde året av konflikten och vi ser att våldet mot barn blir allt värre. Antalet civila som har blivit skadade eller dödade har minskat sedan 2018, men andelen barn har blivit större.

Omar, som egentligen heter något annat, är åtta år. Först bombades hans skola, så familjen flyttade till en annan stad. En dag när Omar och hans bror Mahmoud promenerade hem efter att ha handlat på marknaden blev de träffade av splitter. Omar skadade benet men kommer bli fullt återställd. Mahmoud dog på sjukhuset.

– Jag önskar att jag kunde leka med Mahmoud och att jag hade leksaker som jag kunde leka med utomhus. Men jag vill inte bli beskjuten, säger Omar.

Jemen är världens största humanitära katastrof. 75 procent av befolkningen behöver hjälp för att överleva och barn dör av sjukdomar som normalt sätt är lätta att bota. Miljontals jemeniter står på randen till svält och situationen har blivit allt värre på grund av minskat bistånd, begränsning av humanitärt tillträde, ekonomisk kollaps, attacker mot civil infrastruktur såsom skolor och sjukhus samt intensiva strider i tätbebyggda områden.

– Barnen i Jemen har fått leva i en hemsk mardröm under de senaste sex åren. Barn riskerar dagligen att bli dödade eller skadade på platser där de ska känna sig trygga – i sina hem, i skolan, på sjukhus och på marknaden. De går och lägger sig hungriga, ser människor svälta ihjäl och många kan inte gå i skolan. Det här måste få ett slut, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen är den största humanitära aktören i Jemen och har varit på plats sedan 1963. Vi ger stöd i form av exempelvis utbildning, sjukvård, behandling mot undernäring, tillgång till rent vatten och mat.

Vår uppmaning är idag:

  • Till de stridande partnerna: Att alla stridande parter i konflikten enas om ett eldupphör. Under eldupphöret måste arbetet med att hitta långvarig fred och en politisk lösning intensifieras.

  • Till den svenska regeringen: Det är inte trovärdigt av Sverige att fredsförhandla i samma konflikt som vi exporterar krigsmateriel till. Därför bör regeringen genomföra punkt 70 i Januariöverensstämmelsen och stoppa exporten av krigsmateriel till de stridande parterna i Jemen.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.