Gå direkt till innehåll

Ämnen: Konst, kultur, underhållning

Rädda Barnen skapar en modern fältassistent - använder AI i kampen mot psykisk ohälsa i gamingvärlden

Rädda Barnen skapar en modern fältassistent - använder AI i kampen mot psykisk ohälsa i gamingvärlden

Rädda Barnen presenterar i dag tillsammans med Svenska Postkodlotteriet att vi kommer att starta en modern fältassistent som kan hjälpa barn och unga i gamingvärlden. Genom AI och samarbete med gamingbranschen kommer vi erbjuda stöd till barn och unga som upplever kränkningar, övergrepp och tidiga tecken på psykisk ohälsa inom spelvärlden och matcha dem till rätt stödinsatser.

Nu startar Digifritids.se – en trygg plats för barn som saknar att leka med kompisar

Nu startar Digifritids.se – en trygg plats för barn som saknar att leka med kompisar

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. För att kunna ge barn den fritid, stimulans och möjlighet att göra sin röst hörd som de har rätt till startar vi nu Digifritids.se.

Rädda Barnen ger ut bok till barn som förlorat en närstående

Min minnesbok – en minnesbok om någon som inte finns längre Varje år förlorar fler än 3 000 barn i Sverige en mamma, en pappa eller ett syskon. Vad ska man göra med all sin sorg, alla sina känslor och minnen? Den här boken kan hjälpa dig att spara dina minnen över den du förlorat. När Ida Gamborg Nielsen var 22 år dog hennes mamma. Det var då hon fick idén att göra en minnesbok. – Det var m

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.