Gå direkt till innehåll

Regioner: Stockholm

Inbjudan till pressfrukost: ”Fattiglapp - Det värsta man kan bli retad för”

På tisdag den 15 juni presenterar Rädda Barnen boken ”Dåligt ställt – barns röster om ekonomisk utsatthet” av författaren och journalisten Anna Lytsy. I boken möter vi barn som tvingas välja bort vissa aktiviteter och saker som ter sig självklara för många barn. Barnen berättar bland annat om att de inte kan följa med sina kompisar till badhuset, aldrig får åka på semester och att de tidigt lärt s

Inbjudan till fördjupningsseminarium: Heder och övertramp i journalistiken kring hedersbrott

Vilka är de etiska dilemman journalister i Sverige och Turkiet ställs inför vid rapportering om hedersrelaterade brott? Hur ser rapporteringen ut i svensk media? Och hur rapporterar media i Turkiet? Vilka förklaringar ges till brotten? Står bevakningen i proportion till antalet brott? Sedan mordet på Pela Atroshi den 24 juni 1999 har det skrivits spaltmeter med artiklar i svensk media om heder

Inbjudan till pressträff och seminarium: Ensamkommande barn och EU:s asyl- och invandringspolitik

Till Västeuropa kommer varje år minst 100 000 ensamma barn som sökt sig hit av olika skäl. Bara en femtedel av barnen söker asyl i något av EU:s medlemsländer. De övriga lever ”irreguljärt” utan kontakt med någon myndighet. En del av barnen har utsatts för människohandel och exploatering, andra har smugglats till Europa under svåra umbäranden. Barnen möts av ett EU som sätter invandringskontroll f

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.