Gå direkt till innehåll
Seminarieinbjudan: Bryr sig EU om romska barn?

Pressmeddelande -

Seminarieinbjudan: Bryr sig EU om romska barn?

Med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet anordnar Rädda Barnen en serie seminarier för att lyfta barns rättigheter på EU-nivå. Första seminariet handlar om romska barns rättigheter och vad EU gör, inte gör och borde göra i frågan.

Tid: 18 mars kl 9-12
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Program

  • Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter: Situationen för romska barn i Europa idag, vad EU gör, inte gör och borde göra.
  • Gabriela Alexandrescu, generalsekreterare Rädda Barnen i Rumänien: Rädda Barnens arbete med romska barn i Rumänien – utmaningar och möjligheter.
  • Hans Caldaras, författare och debattör: Romska barns situation i Sverige, ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut idag.
  • Samtal mellan Europaparlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Anna Hedh (S): Europaparlamentets roll som påtryckare.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt. Anmälan till carl.lagerqvist@rb.se 

Varmt välkommen!

Rädda Barnens övriga seminarier inför EU-valet kommer att äga rum på samma plats, och samma klockslag den 7 april (fokus på hur EU kan verka för att fler länder inför förbud mot barnaga) och den 22 april (fokus på barnrättsperspektivet i EU:s migrations- och asylpolitik).

Ämnen

Regioner


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.