Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till fördjupningsseminarium: Heder och övertramp i journalistiken kring hedersbrott

Vilka är de etiska dilemman journalister i Sverige och Turkiet ställs inför vid rapportering om hedersrelaterade brott? Hur ser rapporteringen ut i svensk media? Och hur rapporterar media i Turkiet? Vilka förklaringar ges till brotten? Står bevakningen i proportion till antalet brott? Sedan mordet på Pela Atroshi den 24 juni 1999 har det skrivits spaltmeter med artiklar i svensk media om hedersmord och aktörerna kring brotten. Debattprogram och dokumentärfilmer har visats och svenska myndigheter har avsatt stora resurser för att stödja de drabbade flickorna. Även i Turkiet har medierapporteringen varit omfattande. Här som där börjar nu frågor väckas om vilka konsekvenser journalisternas rapportering får för de drabbade flickorna och deras familjer? Riskerar en överhettad medierapportering att skärpa polariseringen i familjer där flickors ställning är hotad? Vilken bild serveras läsarna? Är medias beskrivning av hedersbrotten tillräckligt nyanserad? Eller blir rapporteringen tendensiös och fördomsfull och leder till en uppdelning i ett ”vi och dom-tänkande”? Hur ser en bra och ansvarsfull journalistik ut? En journalistik som sköter sitt uppdrag och åskådliggör det komplicerade utan grova förenklingar och funderar över vilka berättelser som inte blir skrivna. I diskussionen deltar Zeynep Oral, journalist på dagstidningen Cumhuriyet i Turkiet (tolkas till svenska), Anna Frenning, ansvarig för frågor som rör diskriminering och främlingsfientlighet på Rädda Barnen, Sevil Bremer, psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnens mottagning för flickor som lever i konflikt mellan dubbla kulturer samt Dan Josefsson, frilansjournalist och mediekritiker, som även fungerar som moderator. Onsdagen den 19 maj kl 9.30-11.30 i Rädda Barnens hus, Torsgatan 4 i Stockholm. Efter presseminariet serveras en lunchsmörgås! Mejla gärna senast den 18 maj till mie.melin@rb.se om du kommer. Presstjänst: Mie Melin, 08-698 90 66, 0708-98 90 66, mie.melin@rb.se, Kerstin Eklund, 08-698 92 28, 0708-98 91 18. Torsgatan 4, 107 88 Stockholm tfn: 08-698 90 00, fax: 08-698 90 14. http://www.rb.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.