Följ Rädda Barnen

Bryr sig EU om att barn får stryk?

Nyhet   •   Maj 06, 2014 15:56 CEST

Vår seminarieserie inför valet till Europaparlamentet fortsätter. Den 15 maj arrangeras seminariet "Bryr sig EU om att barn får stryk?" på Europahuset i Stockholm.

Inför EU-valet satsar Rädda Barnen på att belysa EU:s arbete för att stärka barns rättigheter. En viktig fråga är att skydda barn mot alla former av våld och kränkande behandling.
 
Fortfarande tio länder kvar
Sverige var först i världen med att införa ett totalförbud mot barnaga 1979, sedan dess har 36 länder världen runt följt Sveriges exempel. Men, inom EU finns det fortfarande 10 länder som tillåter att föräldrar använder våld som uppfostringsmetod.
 
Rädda Barnen tror att de svenska Europaparlamentarikerna kan spela en stor roll i att få fler länder, såväl inom som utanför EU, att börja diskutera ett förbud. Med anledning av det svenska 35-årsjubileumet av agaförbudet, och att FN:s konvention om barnets rättigheter fyller 25 år, vill vi lyfta frågan vad EU kan göra för att fler länder ska förbjuda denna grundläggande rättighetskränkning.

PROGRAM

Professor Staffan Jansson berättar om hur barn påverkas av att utsättas för våld.
Gabriel Romanus (FP), socialminister 1979, berättar om vägen fram till det svenska förbudet.
 
Morgan Johansson (S)
frågas ut om sin medverkan i Rädda Barnens påverkansarbete i Japan och Filippinerna.
 
Sara Johansson,
Rädda Barnens expert, berättar om Rädda Barnens arbete mot barnaga i världen.
 
Paneldebatt mellan kandidater till Europa-parlamentet:
Malin Björk (V), Linnea Engström (MP), Fredrik Federley (C), Anna Hedh (S) och Jenny Sonesson (FP).
Fler kandidater kan tillkomma.

Seminariet, som är det tredje och sista i serien, hålls i Europahuset på Regeringsgatan 65 i Stockholm mellan klockan 9 och 12.