Gå direkt till innehåll
Bryr sig EU om att barn får stryk?

Nyhet -

Bryr sig EU om att barn får stryk?

Vår seminarieserie inför valet till Europaparlamentet fortsätter. Den 15 maj arrangeras seminariet "Bryr sig EU om att barn får stryk?" på Europahuset i Stockholm.

Inför EU-valet satsar Rädda Barnen på att belysa EU:s arbete för att stärka barns rättigheter. En viktig fråga är att skydda barn mot alla former av våld och kränkande behandling.
 
Fortfarande tio länder kvar
Sverige var först i världen med att införa ett totalförbud mot barnaga 1979, sedan dess har 36 länder världen runt följt Sveriges exempel. Men, inom EU finns det fortfarande 10 länder som tillåter att föräldrar använder våld som uppfostringsmetod.
 
Rädda Barnen tror att de svenska Europaparlamentarikerna kan spela en stor roll i att få fler länder, såväl inom som utanför EU, att börja diskutera ett förbud. Med anledning av det svenska 35-årsjubileumet av agaförbudet, och att FN:s konvention om barnets rättigheter fyller 25 år, vill vi lyfta frågan vad EU kan göra för att fler länder ska förbjuda denna grundläggande rättighetskränkning.

PROGRAM

Professor Staffan Jansson berättar om hur barn påverkas av att utsättas för våld.
Gabriel Romanus (FP), socialminister 1979, berättar om vägen fram till det svenska förbudet.
 
Morgan Johansson (S)
frågas ut om sin medverkan i Rädda Barnens påverkansarbete i Japan och Filippinerna.
 
Sara Johansson,
Rädda Barnens expert, berättar om Rädda Barnens arbete mot barnaga i världen.
 
Paneldebatt mellan kandidater till Europa-parlamentet:
Malin Björk (V), Linnea Engström (MP), Fredrik Federley (C), Anna Hedh (S) och Jenny Sonesson (FP).
Fler kandidater kan tillkomma.

Seminariet, som är det tredje och sista i serien, hålls i Europahuset på Regeringsgatan 65 i Stockholm mellan klockan 9 och 12.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.