Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressträff om kommunernas stöd för utsatta barn

Rädda Barnen presenterar en rapport om kommunernas stödverksamheter för barn som utsätts för våld, övergrepp eller försummelse, och hur stödet ser ut i olika delar av landet. Det handlar om stödet för barn som utsätts för misshandel, barn med missbrukande föräldrar, barn med psykiskt sjuka föräldrar och barn till förståndshandikappade. Det yttersta ansvaret för barn som far illa har socialtjänsten i den kommun där barnet är bosatt. Men socialtjänsten kan ha olika möjligheter att avsätta tid, personal, kompetens och de resurser som krävs för att kunna möta alla de barn och ungdomar som är i behov av samhällets vård och stöd. Tid: Onsdagen den 28 juni, kl. 10.00 Plats: Rädda Barnen, Landsvägen 39, Sundbyberg, vid T-banestationen och pendeltågsstationen i Sundbyberg (Obs! Ny adress). Medverkande: Anna Frenning, programhandläggare för barns rätt till vuxenstöd. Carolina Överlien, programhandläggare för barn och våld, Rädda Barnens presstjänst: Titti Björsmo, 070- 19 00 777, 08- 698 67 34

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.