Gå direkt till innehåll
Bryr sig EU om barn på flykt?

Nyhet -

Bryr sig EU om barn på flykt?

Med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet anordnar Rädda Barnen en serie seminarier för att lyfta barns rättigheter på EU-nivå. Seminarium nummer två i ordningen handlar om barns rättigheter i EU:s migrationspolitik och hur det går till när barn, ungdomar och vuxna försöker ta sig till Europa för skydd från förföljelse, katastrofer, krig och fattigdom.

PROGRAM

Mikaela Hagan, Rädda Barnens expert när det gäller barn på flykt, berättar om arbetet med och
för ensamkommande barn och ungdomar.

Visning av ”Den okända vägen” – en film om och med fyra unga killars resa till Sverige från Iran samt Afghanistan. Producerad av Rädda Barnen.

Samtal mellan kandidaterna till Europaparlamentet Jasenko Selimovic (FP) och Anna Hedh (S)
(ytterligare namn kan tillkomma).

Fokus på vilken roll EU spelar för att säkerställa att barns rättigheter och särskilda skyddsbehov beaktas när beslut fattas och genomförs.

Moderator är Willy Silberstein.

När: Tisdagen den 22 april, kl 9–11
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till: carl.lagerqvist@rb.se
Varmt välkommen!

Ytterligare ett seminarium inför EU-valet kommer att äga rum på samma plats, och samma klockslag den 15 maj. Vid det tillfället riktar vi fokus mot hur EU kan verka för att fler länder inför förbud mot barnaga.

Relaterade länkar

Ämnen

Regions


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33