Gå direkt till innehåll
Bryr sig EU om barn på flykt?

Nyhet -

Bryr sig EU om barn på flykt?

Med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet anordnar Rädda Barnen en serie seminarier för att lyfta barns rättigheter på EU-nivå. Seminarium nummer två i ordningen handlar om barns rättigheter i EU:s migrationspolitik och hur det går till när barn, ungdomar och vuxna försöker ta sig till Europa för skydd från förföljelse, katastrofer, krig och fattigdom.

PROGRAM

Mikaela Hagan, Rädda Barnens expert när det gäller barn på flykt, berättar om arbetet med och
för ensamkommande barn och ungdomar.

Visning av ”Den okända vägen” – en film om och med fyra unga killars resa till Sverige från Iran samt Afghanistan. Producerad av Rädda Barnen.

Samtal mellan kandidaterna till Europaparlamentet Jasenko Selimovic (FP) och Anna Hedh (S)
(ytterligare namn kan tillkomma).

Fokus på vilken roll EU spelar för att säkerställa att barns rättigheter och särskilda skyddsbehov beaktas när beslut fattas och genomförs.

Moderator är Willy Silberstein.

När: Tisdagen den 22 april, kl 9–11
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till: carl.lagerqvist@rb.se
Varmt välkommen!

Ytterligare ett seminarium inför EU-valet kommer att äga rum på samma plats, och samma klockslag den 15 maj. Vid det tillfället riktar vi fokus mot hur EU kan verka för att fler länder inför förbud mot barnaga.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.