Följ Rädda Barnen

Bryr sig EU om barn på flykt?

Nyhet   •   Apr 09, 2014 15:00 CEST

Med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet anordnar Rädda Barnen en serie seminarier för att lyfta barns rättigheter på EU-nivå. Seminarium nummer två i ordningen handlar om barns rättigheter i EU:s migrationspolitik och hur det går till när barn, ungdomar och vuxna försöker ta sig till Europa för skydd från förföljelse, katastrofer, krig och fattigdom.

PROGRAM

Mikaela Hagan, Rädda Barnens expert när det gäller barn på flykt, berättar om arbetet med och
för ensamkommande barn och ungdomar.

Visning av ”Den okända vägen” – en film om och med fyra unga killars resa till Sverige från Iran samt Afghanistan. Producerad av Rädda Barnen.

Samtal mellan kandidaterna till Europaparlamentet Jasenko Selimovic (FP) och Anna Hedh (S)
(ytterligare namn kan tillkomma).

Fokus på vilken roll EU spelar för att säkerställa att barns rättigheter och särskilda skyddsbehov beaktas när beslut fattas och genomförs.

Moderator är Willy Silberstein.

När: Tisdagen den 22 april, kl 9–11
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till: carl.lagerqvist@rb.se
Varmt välkommen!

Ytterligare ett seminarium inför EU-valet kommer att äga rum på samma plats, och samma klockslag den 15 maj. Vid det tillfället riktar vi fokus mot hur EU kan verka för att fler länder inför förbud mot barnaga.