Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till pressträff och seminarium: Ensamkommande barn och EU:s asyl- och invandringspolitik

Till Västeuropa kommer varje år minst 100 000 ensamma barn som sökt sig hit av olika skäl. Bara en femtedel av barnen söker asyl i något av EU:s medlemsländer. De övriga lever ”irreguljärt” utan kontakt med någon myndighet. En del av barnen har utsatts för människohandel och exploatering, andra har smugglats till Europa under svåra umbäranden. Barnen möts av ett EU som sätter invandringskontroll före barnets bästa. Den brittiske experten på sociala frågor och barnets rättigheter, Sandy Ruxton, har på uppdrag av Save the Children granskat hur EU:s asyl- och invandringspolitik slår mot dessa barn. Rapporten ”Separated Children and EU Asylum and Immigration Policy” presenteras vid en Pressträff onsdagen den 28 april kl 11.00- 12.00 i Riksdagens Förstakammarsal, ingång Riksgatan 2. Utöver Sandy Ruxton medverkar Eva Larsson Bellander, Rädda Barnens expert på ensamkommande barn och Fredrik Malmberg, chef för Rädda Barnens svenska program samt Marina Pettersson, Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp. Efter pressträffen serveras en lunchsmörgås. Inför valet till Europaparlamentet arrangerar Rädda Barnen tillsammans med Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp den 28/4 ett seminarium om barnets rättigheter inom EU, nu och i framtiden. Seminariet börjar kl 13.00 i samma lokal som presskonferensen. Seminariet avslutas med att riksdagsledamöter informerar om varje politiskt partis strategi för barnets rättigheter inom EU. ( Se bifogat program) Journalister är välkomna att bevaka seminariet. Anmälan till Kerstin Eklund 08 698 92 28, 0708 – 98 91 18, kerstin.eklund@rb.se Ta med presslegitimation! VÄLKOMMEN! Inför valet till Europaparlamentet BARNETS RÄTTIGHETER INOM EU, NU OCH I FRAMTIDEN Riksdagens Förstakammarsal, onsdagen den 28 april 2004, kl 13.00 - 15.30, Riksplan/ Norrbro Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp och Rädda Barnen inbjuder till seminariet Program: Moderator: Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp Inledning och välkommen Riksdagen Rädda Barnen Barnets rättigheter och EU:s grundlag - vad innebär det? Bosse Hedberg, departementsråd, Utrikesdepartementet Enheten för folkrätten, mänskliga rättigheter och traktaträtt Separated children and EU asylum and Immigration Policy Sandy Ruxton presenterar sin engelska rapport som redogör för situationen. Rapporten presenteras för första gången i Sverige Paus med fruktskålar kl 13.45-14.00 Barnets situationen nu och barnets rättigheter i det nya EU Rädda Barnen presenterar läget idag och tankar inför framtiden om barnets rättigheter, barnpornografi och Internet, sexuell exploatering och sexuella övergrepp samt förbud mot aga Simone Ek, Per-Erik Åström, Ola Florin, Mali Nilsson, Barnets rättigheter och EU:s utvecklingspolitik Olivia Lind Haldarsson, Save the Childrens Brysselkontor – utifrån Rädda Barnens perspektiv (10 min) Vad har ditt parti för strategi för barnets rättigheter i EU inför framtiden? Parlamentariker från sju politiska partier Utfrågare från Rädda Barnen Avslutning kl 15.30

Ämnen

Regioner

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.