Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen Dokumentär – nytt avsnitt med barns berättelser om livet under pandemin

Pressmeddelande -

Rädda Barnen Dokumentär – nytt avsnitt med barns berättelser om livet under pandemin

Pandemin har vänt upp och ner på barns liv. I Rädda Barnen Dokumentärs senaste podcastavsnitt får vi höra barns berättelser från Afghanistan, Colombia, Sydafrika och Indien. Jag kan inte längre vara mig själv, vara fri. Vara ett barn, säger 16-åriga Vusi som bor i Sydafrika.

De som lever i störst utsatthet drabbas hårdast av pandemin. För barn har situationen förvärrats sedan corona bröt ut, exempelvis riskerar mer än 86 miljoner barn att hamna i fattigdom till följd av pandemin. Rädda Barnen Dokumentär släpper nu ett nytt podcastavsnitt som lyfter barns röster och förklarar hur deras liv förändrats.

– De barn som redan innan pandemin var mest sårbara lever nu i allt större utsatthet. Skolstängningar, en försämrad samhällsekonomi och inställda vaccinationsprogram kommer ha en enorm effekt på barns framtid. Med den här podcasten vill vi lyfta barnens egna röster i en tid där de sällan kommer till tals, säger Jessika Gustavsson, humanitär samordnare på Rädda Barnen.

Runtom i världen ser vi en ökad risk för barnäktenskap, barnarbete, våld mot barn och hur barn kan gå miste om sin utbildning när de inte återvänder till de skolor som tidigare varit stängda.

Sydafrika är ett av världens mest ojämlika länder, där halva befolkningen lever i fattigdom. Vusi är 16 år och lever i ett område utan tillgång till rinnande vatten. Hans familj har inte heller råd att köpa handsprit. Skolan har enbart distansundervisning, men eftersom Vusi saknar internet kan han inte delta. Istället läser han gamla skolböcker samtidigt som han skriver prov till sig själv som hans mamma sedan rättar.

– Jag kan inte längre vara mig själv, vara fri. Vara ett barn, säger Vusi, 16 år, i Sydafrika. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.