Gå direkt till innehåll
Suha*, tillsammans med hennes syster Manar* och mamma Mariam* i Taiz, Jemen. Suha är 8 månader gammal och lider av akut undernäring, vilket hon fått behandling för på Rädda Barnens klinik i Taiz.
Suha*, tillsammans med hennes syster Manar* och mamma Mariam* i Taiz, Jemen. Suha är 8 månader gammal och lider av akut undernäring, vilket hon fått behandling för på Rädda Barnens klinik i Taiz.

Pressmeddelande -

60 miljoner barn i världens 8 största humanitära kriser behöver hjälp för att överleva året

Pandemin har slagit hårt mot de barn som lever i störst utsatthet och flera decennier av positiv utveckling riskerar nu att gå förlorade. Bara sedan förra året har behovet av humanitärt stöd ökat med 40 procent. Rädda Barnen ser hur allt fler barn står till randen till svält och hur samhällen riskerar att drabbas av matbrist.

Mer än 235 miljoner människor, ungefär hälften av dem barn, kommer vara i behov av någon slags humanitär hjälp i år. Det är en ökning med 65 miljoner människor sedan förra året, vilket motsvarar en dramatisk ökning på 40 procent.

Ungefär 117 miljoner barn kommer behöva livräddande stöd under året. Mer än hälften av dessa (60 miljoner) lever i totalt åtta länder. Jemen, Etiopien och demokratiska republiken Kongo står för tio miljoner barn var.

Pandemin har påverkat barn på flera olika sätt. Under förra året drabbades 1,6 miljarder barn av skolstängningar samtidigt som bland annat barnäktenskap, hunger, barnfattigdom och tonårsgraviditeter ökade.

– Vi är inte alla lika inför pandemin och dess effekter. De som hade det värst innan pandemin har drabbats hårdast. 2021 måste vara året som vi vänder tillbaka utvecklingen till det positiva och ser till att fler barn får vara mätta, gå till skolan och är skyddade från våld och oro, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Barn i behov

Jemen

10,935,000

DR

10,192,000

Etiopien

10,011,000

Afghanistan

9,700,000

Sudan

6,164,000

Syrien

4,680,000

Pakistan

4,305,000

Nigeria

4,250,000

TOTAL

60,237,00

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.