Gå direkt till innehåll
Ökad utsatthet för barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Obs, bilden är inte kopplat till ämnet.
Ökad utsatthet för barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Obs, bilden är inte kopplat till ämnet.

Pressmeddelande -

Ökad utsatthet bland unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck i samband med corona – Rädda Barnen fördubblar antalet öppna timmar i sin stödchatt

Corona leder till att många familjer stannar hemma från arbete, skola och förskola. Rädda Barnen ser därför en förhöjd risk att unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck begränsas ytterligare när deras möjlighet till fristäder försvinner. För att stödja ungdomar som lever medhedersrelaterat våld och förtryck fördubblas antalet öppna timmar i vår stödchatt.

Sedan 2008 har Rädda Barnens verksamhet ”Kärleken är fri” drivits för att förebygga och stödja ungdomar som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. 2015 lanserade Rädda Barnen Sveriges första nationella stödchatt för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. En chattdär ungdomaridag kan få stöd måndag-torsdag 19-21 samt få hjälp med enskilda ärenden.

Med anledning av corona-pandemin är barn och unga i större utsträckning hemma, vilket medför att gruppen unga i en hederskontext begränsas ytterligare. Isoleringen innebär en avskärmning med familjen eller släkten som utövar våldet. Möjligheten till en frizon i skolan, arbetet eller på fritiden har tagits ifrån dem.Därför fördubblar Rädda Barnen antalet öppna timmar i sin anonyma stödchatt. Från och med 30 mars 2020 hålls chatten öppen även måndag-fredag 12-15.

– Redan i dag är trycket på chatten och stödmejlen stor. När allt fler barn och unga är hemma med anledning av corona ökar risken för isolering och kontroll av familjen för de ungdomar som redan lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Andrummet utanför hemmet försvinner, och även kontakt med andra vuxna som är viktiga i barnets liv.Vi på Rädda Barnen är glada över att kunna nå fler och ge utökat anonymt stöd för de som behöver hjälp, säger Evelina Aho Fältskog, projektledare på Rädda Barnen.

– Förutom chatten hjälper våra socionomer med återkommande stöd i form av regelbundna samtal genom chatt, mail och telefon på barnens villkor. Vi hjälper även till att hitta hjälp på lokal nivå, som att exempelvis ta kontakt med myndigheter eller hitta stöd i sin kommun, säger Evelina Aho Fältskog.

I dag bemannas chatten av ett 40-tal volontärer på kvällstid. Enskilda ärenden hanteras av Rädda Barnen-personal. Det utökade passen kommer främst bemannas av anställda på Rädda Barnen som är utbildade socionomer och psykologer med stor erfarenhet av barn och unga i svåra livssituationer och kompetens inom hedersförtryck och våld.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.