Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen släpper guider på flera olika språk med anledning av corona
Rädda Barnen släpper guider på flera olika språk med anledning av corona

Pressmeddelande -

Stöd till barn och vuxna på olika språk med anledning av corona

Rädda Barnen arbetar oavbrutet med att skapa en bättre livssituation för de barn som har det svårast och lever i störst utsatthet i världen. Samtidigt känner många barn i Sverige sig oroliga med anledning av coronaviruset. Därför släpper Rädda Barnen guider för barn och vuxna på svenska, engelska, spanska och arabiska om hur man kan bemöta sin oro.

I Sverige möter vi många barn som känner oro inför coronaviruset. En del kan vara bekymrade inför att skolorna ska stänga. De barn som har en stark trygghet hos sin morfar eller farmor kan bli extra oroliga när de inte längre får hälsa på.

– Ibland är det svårt att sätta ord på sina tankar. Därför har Rädda Barnen tagit fram guider för både barn och vårdnadshavare som handlar om vad man kan tänka på, hur man ska våga prata om sin oro och vad barn kan göra för att tänka på annat, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Det måste vara så enkelt att prata om det svåra. Vi har översatt våra guider till spanska, engelska och arabiska så att både barn och vuxna kan ta in informationen på det språk som ligger dem närmast, säger Helena Thybell.

Rädda Barnen har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar världen över. Däribland ebola, malaria, mässling och lunginflammation. I dagsläget följer Rädda Barnen noga utvecklingen av corona och dess möjliga påverkan på vår verksamhet och våra anställda. Samtidigt finns Rädda Barnen på plats i Alingsås såväl som i Al- Hol och fortsätter med ordinarie verksamhet i största möjliga utsträckning.

– Situationen för de som redan lever i störst utsatthet riskerar att försämras ännu mer vid ett stort virusutbrott. Därför är det extra viktigt att vårt arbete aldrig avstannar, utan att vi istället tar till nödvändiga försiktighetsåtgärder och fortsätter att hjälpa de barn som lever i störst utsatthet, säger Helena Thybell.

– Trots den allvarliga utvecklingen av coronaviruset fortsätter Rädda Barnen outtröttligt med arbetet att skydda barn. Vi på Rädda Barnen står alltid redo när krig och katastrofer drabbar barnen. Vi är först på plats - inom 72 timmar kan våra katastrofteam vara på plats för att rädda barns liv, och vi är sist att lämna, säger Helena Thybell.

I bifogade dokument finns de guider som ger stöd till vuxna och barn. Materialet kommer översättas till fler språk inom kort. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Ökad utsatthet för barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Obs, bilden är inte kopplat till ämnet.

Ökad utsatthet bland unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck i samband med corona – Rädda Barnen fördubblar antalet öppna timmar i sin stödchatt

Corona leder till att många familjer stannar hemma från arbete, skola och förskola. Rädda Barnen ser därför en förhöjd risk att unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck begränsas ytterligare när deras möjlighet till fristäder försvinner. För att stödja ungdomar som lever med hedersrelaterat våld och förtryck fördubblas antalet öppna timmar i vår stödchatt.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.