Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar, men många barn får vänta betydligt längre än så. Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut om åtal, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Trots att många barn får vänta länge, är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal.

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen rekommenderar att regeringen genomför en remissrunda och en parlamentarisk process, så att berörda parter kan kommentera och dela med sig av sin expertis, innan regeringen fattar beslut om biståndsreformen. Sverige behöver bli bättre på att se och stötta barn. De lokala aktörerna måste få mer makt och handlingsutrymme i biståndet. Biståndet ska gå till dem som behöver det mest.

Rädda Barnen och Bris kommenterar att regeringens förslag om ytterligare skärpta straff för vapenbrott saknar en barnrättslig analys.

Bris och Rädda Barnen: Regeringen behöver tänka längre än straffskärpningar

Idag har Ekot rapporterat om att sprängningar drabbar barn, och riskerar att påverka såväl barns psykiska som fysiska hälsa. Samtidigt går regeringen ut i en pressträff och presenterar förslag som handlar om ytterligare skärpta straff för vapenbrott och understryker deras andra initiativ såsom förslag om visitationszoner. Det dödliga våld som sker drabbar många människor, inte minst barn, och mång

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Rädda Barnen är överlag kritisk till de förslag som framförs, då de innebär sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det är utifrån bestämmelserna i barnkonventionen och vår

Tilläggsbidraget inom bostadsbidraget är ett viktig stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Tilläggsbidraget inom bostadsbidraget är ett viktig stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag om Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader. Rädda Barnen har länge arbetat med barn som lever i socioekonomisk utsatthet och anser att det behövs en långsiktig ambition gällande åtgärder mot barnfattigdom. Bland annat behövs det fler familjepolitiska satsningar för

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.