Gå direkt till innehåll
Tilläggsbidraget inom bostadsbidraget är ett viktig stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Nyhet -

Tilläggsbidraget inom bostadsbidraget är ett viktig stöd till barnfamiljer med låg inkomst

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag om Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader. Rädda Barnen har länge arbetat med barn som lever i socioekonomisk utsatthet och anser att det behövs en långsiktig ambition gällande åtgärder mot barnfattigdom. Bland annat behövs det fler familjepolitiska satsningar för att säkerställa varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Här följer våra viktigaste synpunkter på förslaget:

  • Rädda Barnen ser att de familjepolitiska insatserna allt sämre förmår att leva upp till Sveriges åtagande gällande barns rätt att växa upp under ekonomiskt rimliga villkor.
  • Därför välkomnar Rädda Barnen regeringens förslag om ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med anledning av ökade levnadsomkostnader. Det blir ett viktigt stöd för barnfamiljer med låg inkomst.
  • Rädda Barnen vill särskilt poängtera vikten av att kommuner inte sänker försörjningsstöd till barnfamiljer som en följd av höjt bostadsbidrag. Särskilt som riksnormen för försörjningsstöd, trots en betydande höjning, inte räknats upp i takt med inflationen.
  • Barn vars vårdnadshavare har löneutmätning, kan drabbas på ett liknande sätt som barn i familjer med försörjningsstöd. Detta kan ske om förbehållsbeloppet sänks motsvarande en höjning av bostadsbidraget. Det innebär att barn i störst ekonomisk utsatthet riskerar att inte få ta del av åtgärderna med ett höjt tillägg till bostadsbidraget.

Svaret i sin helhet hittar du längst ner på denna webbsida.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.