Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Rädda Barnen kommenterar DN Debatt om en första linjens socialtjänst

Rädda Barnen kommenterar DN Debatt om en första linjens socialtjänst

På DN debatt den 6/10 skriver företrädare för Föreningen Sveriges socialchefer om en första linjens socialtjänst. De beskriver detta som ett förslag där familjer i utsatthet tidigt ska kunna få hjälp, för att snabbt ge stöd och insatser samt förebygga allvarlig problematik. Rädda Barnen välkomnar detta förslag och delar skribenternas bild. Det är uppenbart att problem som exempelvis gängkriminalit

Rädda Barnen släpper ny rapport om Orostelefon om radikalisering, och vårt arbete med att förebygga radikalisering hos unga:  Varje telefonsamtal utgör ett viktigt stöd för de anhöriga

Rädda Barnen släpper ny rapport om Orostelefon om radikalisering, och vårt arbete med att förebygga radikalisering hos unga: Varje telefonsamtal utgör ett viktigt stöd för de anhöriga

Nu släpper Rädda Barnen rapporten Det svåra samtalet som ger en samlad bild av arbetet kring stödtelefonen Orostelefonen om radikalisering. Samtalen föranleds ofta av en oro som uppkommit utifrån en konkret händelse, där Orostelefonen fungerar som ett viktigt stöd för de anhöriga. Samtalsstödjarna stöttar bland annat anhöriga i att navigera och hänga med i den digitala extremism som vuxit fram, dä

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.