Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen återupptar arbetet för barn i Afghanistan

Pressmeddelande -

Rädda Barnen återupptar arbetet för barn i Afghanistan

Rädda Barnen har nu återupptagit sina livräddande insatser i staden Kandahar i södra Afghanistan. Detta efter noggranna säkerhetskontroller för att se till att både manlig och kvinnlig personal på ett säkert sätt skulle kunna återgå till arbetet med att tillhandahålla viktiga hälsoinsatser för barn.

Den senaste upptrappningen av våldet i Afghanistan tvingade Rädda Barnen att avbryta sina program i landet i mitten av augusti. Men nu har våra mobila hälsoteam i Kandahar återigen öppnat sin verksamhet för att kunna hjälpa barn och deras familjer på landsbygden med bland annat behandling av undernäring och viktiga vaccinationstjänster för att skydda barn från infektioner och sjukdomar. Sedan början av året har Rädda Barnen nått över 146 000 personer i Kandahar, varav över 35 600 barn, med sina livräddande tjänster.

– Med miljontals afghaner på gränsen till svält kan våra hjälpinsatser innebära skillnaden mellan liv och död för många barn. Det är betryggande att vi kan återgå till arbetet med att förse barn och deras familjer i Kandahar med våra livräddande hälso- och näringstjänster, och vi hoppas kunna återuppta verksamheten i andra delar av landet så snart vi kan, säger Alan Frisk, biträdande humanitär chef på Rädda Barnen.

  År av konflikter, naturkatastrofer och konsekvenserna av covid-19 har lett till att Afghanistan har hamnat på katastrofens rand. Redan före den senaste upptrappningen av våldet beräknades 5,5 miljoner barn drabbas av krisartad hunger i år, och hälften av alla barn under fem år förväntades lida av akut undernäring. Denna siffra väntas nu öka på grund av de kombinerade effekterna av torka, pandemin och den senaste tidens avbrott i biståndsinsatserna.

  – Behovet kan inte betonas nog. I skrivande stund sover tusentals fördrivna familjer ute i det fria utan mat eller medicinsk vård. Familjer säljer det lilla de har för att köpa mat till sina barn. Med den hårda vintern runt hörnet kan miljontals barn drabbas av undernäring och sjukdomar under de kommande månaderna. Det är viktigt att vi når dem så snart som möjligt, säger Alan Frisk.

  Rädda Barnen har arbetat i Afghanistan sedan 1976 och bedriver verksamhet inom hälsa, utbildning, barnskydd, nutrition och försörjning. Organisationen nådde över 1,6 miljoner afghaner under 2020.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Relaterat innehåll

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.