Gå direkt till innehåll
Nu inleds Stopp!Min kropp!-veckan, stort intresse från tusentals skolor runt om i landet

Pressmeddelande -

Nu inleds Stopp!Min kropp!-veckan, stort intresse från tusentals skolor runt om i landet

Med fokus på samtal med barn om kroppen, känslor och gränser vill Rädda Barnen att fler vuxna ska förstå vikten av att kunna prata om svåra ämnen, för att lättare upptäcka och agera när barn utsätts för våld och sexuella övergrepp.

Den 20 september lanserar Rädda Barnen en Stopp! Min kropp!-vecka som en del i sitt arbete för barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp. En rad andra barnrätts-organisationer och samhällsaktörer ställer sig bakom kampanjen för att minska tabu och skamkänslor kring ämnet, och för att öka kunskapen hos både barn och vuxna. Kampanjen har väckt stort intresse hos framför allt skolvärlden, och kan komma att nå 100 000-tals barn i Sverige, baserat på de över 2500 personer som anmält sig från skolvärlden. * Totalt är det över 3000 personer som anmält sig.

- De barn vi möter som utsatts för våld och övergrepp tar ofta upp samma dilemma: de visste inte vad de skulle säga, eller vem de skulle säga det till. Det finns ett stort behov hos barnen att prata om sånt här, oavsett om de blivit direkt utsatta för ett övergrepp eller bara är osäkra på vad som är okej att dela på nätet, berättar Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Begreppet ”Stopp! Min kropp!” innebär inte att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet lättare att prata om, kan vuxenvärlden enklare förstå vad barn behöver och ge bättre stöd.

- Att få hjälp att sätta ord på vad som hänt eller vad man känner och möta vuxna som fångar upp det, är absolut avgörande för många barn, menar Hanna.

Syftet med Stopp! Min kropp!-veckan är att barn ska veta vad som är okej och inte när det gäller samtycke, känslor och gränser, att det alltid är okej att berätta – och att det finns vuxna omkring dem som kommer att lyssna och agera.

- Att känna sig trygg och inte bli utsatt för våld eller övergrepp är en rättighet enligt barnkonventionen, men inte alltid en självklarhet. Mer behöver göras för att barn ska känna sig trygga i hemmet, skolan, på fritiden och på nätet – och vi behöver göra det tillsammans, säger Helena Thybell, Generalsekreterare på Rädda Barnen.

Om Stopp! Min kropp!-veckan
Under veckan släpps en serie seminarier för vuxna på kvällstid som gästas av bland andra ECPAT, Polisen, Skolverket, Make Equal och Maria Dufva. Rädda Barnen sänder även avsnitt för barn varje morgon, med programledare Yankho Kamwendo och gästspel av kända ansikten tillsammans med barn. Under veckan planeras även lokala arrangemang av skolor, idrottsföreningar, bibliotek, Rädda Barnens medlemsrörelse och anställda runt om i landet.

*Räknat på att 1 intresseanmälan kan nå 100 barn, 3 klasser i snitt. Vi vet flera anmälda som ska arbeta med hela lågstadiet (f-3) samtidigt. Röd siffra från onsdag kväll.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.