Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Rädda Barnen: Barn efterfrågar modiga vuxna som vågar prata om kroppen

Rädda Barnen: Barn efterfrågar modiga vuxna som vågar prata om kroppen

Nu inleds Stopp! Min kropp!-veckan för andra året i rad. Förra året blev en succé och nådde över 100 000 skolbarn runt om i Sverige. Syftet med veckan är göra frågor som har med kroppen, känslor och gränser pratbara. Då blir det lättare för barn att berätta för vuxna när något har hänt, och vuxna bli mer tillgängliga för att hjälpa.
Idag den 10 oktober inleder Rädda Barnen Stopp! Min kropp!-ve

Rädda Barnen uppmanar regeringen att inte glömma de barn som behöver hjälpen mest: För barnens bästa - säkerställ tidiga insatser och återställ ett effektivt bistånd

Rädda Barnen uppmanar regeringen att inte glömma de barn som behöver hjälpen mest: För barnens bästa - säkerställ tidiga insatser och återställ ett effektivt bistånd

Med över 100 års erfarenhet av barnen i fokus, har vi lärt oss att vägen till en tryggare framtid alltid går genom att sätta barnets rättigheter först. I helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för riksmöte i Stockholm. Under mötet enades medlemmarna om två uppmaningar till den kommande regeringen: Säkerställ att det finns satsningar på tidiga insatser och återställ ett effektivt bistånd.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.