Gå direkt till innehåll
Foto: Save the Children
Foto: Save the Children

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar vårändringsbudgeten 2019

Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Samtidigt minskar regeringen biståndsbudgeten med 700 miljoner. ­Rädda Barnen kommenterar budgetförändringarna och ger ris och ros.

En stor del av reformerna i budgeten, mer än 700 miljoner, finansieras genom att avräkningarna från biståndsbudgeten ökar. Detta innebär att svenska biståndspengar stannar inom landets gränser istället för att göra nytta för de som drabbas av konflikter, naturkatastrofer eller extrem fattigdom.

– Svenskt bistånd behövs mer än någonsin. Antalet barn som lever i krig och konfliktzoner har mer än fördubblats sedan kalla krigets slut. 420 miljoner barn, eller vart femte barn i världen, lever idag i konfliktzoner. Det demokratiska utrymmet minskar över hela världen och våra partners, organisationer som står upp för barns rättigheter förföljs, fängslas eller dödas. Att i detta läge öka avskrivningarna är fel väg att gå, säger Lena Ingelstam, chef för Rädda Barnens internationella program på Rädda Barnen.

Att räkna av kostnader för asylsökande från fattiga länder och medelinkomstländer under deras första år är visserligen tillåtet, men sådana avräkningar har länge kritiserats hårt. Det är väldigt otydligt hur regeringen kommer fram till hur stora avräkningarna ska vara och varför man räknar på olika sätt olika år.

– Rädda Barnen kräver att avräkningarna ska fasas ut helt. Det är viktigt att de krav på transparens som gäller för biståndet i övrigt också ska gälla för denna miljardpost. Avräkningarna innebär att nästan tre miljarder av svenskt bistånd stannar inom landets gränser istället för att göra nytta för de som drabbas av konflikter, naturkatastrofer eller extrem fattigdom, säger Lena Ingelstam.

Samtidigt är det positivt att regeringen fokuserar mer på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – en fråga som Rädda Barnen arbetat med i flera år. 

 – Vi välkomnar att regeringen satsar mer på att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, som drabbar bland annat barn i hög utsträckning. Det krävs direkta insatser för att ge skydd och stöd, men även förebyggande arbete. Att regeringen skjuter till medel för att förstärka kvinno- och tjejjourer är därför mycket positivt, säger Lena Ingelstam.

Budgetändringarna innebär även att Migrationsverket tillförs mer resurser i uppdrag att korta handläggningstidernahos myndigheten och migrationsdomstolarna.

– Det är en välkommen ambition att korta handläggningstiderna som framförallt drabbar barn och familjer, säger Lena Ingelstam.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.