Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar utrikesdeklarationen 2020

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar utrikesdeklarationen 2020

Barnkonventionen blev lag 1 januari i år. Självklart ska detta också gälla i Sveriges utrikes- och biståndspolitik, men Rädda Barnen ser med oro att barnkonventionen inte nämns i utrikesdeklarationen. 

– Barnkonventionen gäller nu som svensk lag. Vi skulle vilja se att barnkonventionen liksom den feministiska utrikespolitiken genomsyras av barnets rättigheter och präglar Sveriges ambition i världen, Lena Ingelstam, Internationell chef på Rädda Barnen.

Var femte barn växer upp i konfliktdrabbade områden. I spåren av naturkatastrofer, krig och konflikter ökar antalet flyktingar. Inte sedan andra världskriget har så många barn, flickor och pojkar, varit på flykt som nu. Det är därför hoppingivande att utrikesministern​ ​lyfter barns situation i konflikt. Världens barn behöver en ambitiös svensk biståndspolitik som sätter barnets bästa allra först.

Utrikesministern försäkrade att arbetet med att hjälpa svenskar i nöd utomlands alltid bedrivs med de drabbades bästa för ögonen. I nordöstra Syrien lever mellan 50 och 70 svenska barn under helt omänskliga förhållanden. 

​–Barnen i Syrien tillhör de mest utsatta och drabbade, de är oskyldiga och Sverige har ett ansvar för att skydda dem. Att Sverige ännu inte lyckats hjälpa de svenska barnen att komma hem är ett stort misslyckande. Regeringen måste göra verklighet av alla de fina orden, säger Lena Ingelstam.

I Jemen pågår världens värsta humanitära katastrof och fler än 85 000 barn har dött. Sveriges arbete med att stoppa kriget i Jemen undermineras av att vi fortsätter exportera vapen till de som krigar där.

– Regeringen har varit drivande i fredssamtalen för Jemen. Samtidigt fortsätter försäljningen av krigsmateriel från Sverige till krigande parter i Jemen. Det här måste upphöra i enlighet med den feministiska utrikespolitiken och en konsekvent linje, säger Lena Ingelstam. 

Klimatförändringarna drabbar barnen värst, trots att de bidragit till dem minst. Rädda Barnen ser positivt på att utrikesministern uppmärksammar den globala klimatrörelse som i hög utsträckning leds av barn runt om i världen och vars rörelse föddes här i Sverige. Barn har rätt att göra sina röster hörda och bli lyssnade på.

– Barn har bidragit minst till klimatkrisen, men drabbas mest. Planeten tillhör barnen och makthavare måste lyssna på alla de barn som världen över höjer sina röster, säger Lena Ingelstam.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.