Gå direkt till innehåll
Kommentar till utrikesdeklarationen: Skjut fram barnens positioner och stoppa vapenexporten till Jemen!

Nyhet -

Kommentar till utrikesdeklarationen: Skjut fram barnens positioner och stoppa vapenexporten till Jemen!

Barn omnämns inte i utrikesdeklarationen. Det tycker Rädda Barnen är oerhört märkligt med tanke på antalet barn som lever i krig och antalet konfliktszoner blir allt fler, sedan det kalla krigets slut har det blivit dubbelt så många. Samtidigt har krigen under de senaste åren blivit grymmare och det drabbar, som alltid, barnen värst. Allvarliga kränkningar av barns rättigheter har mer än fördubblats. Barn dödas och skadas i stridigheter, barn kidnappas och rekryteras till väpnade grupper, barn utsätts för sexuellt våld och barns tillgång till utbildning och hälsa begränsas, humanitär hjälp förhindras komma fram. Framför allt drabbas barn av indirekta konsekvenser av konflikter, som att marknader slutar fungera och tillgången på mat och mediciner stryps. Trots detta nämner inte regeringen ordet ”barn” i sin utrikesdeklaration.

- Barn förtjänar en tydligare och synligare roll i Sveriges utrikespolitik. När barnkonventionen ska bli svensk lag samtidigt som det internationella samfundet i allt högre uträckning misslyckas med att upprätthålla internationella lagar och regler som skyddar barn, då måste även Sverige lägga in en högre växel i sitt arbete för barns rättigheter, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen.

Regeringens utrikesdeklaration innehåller många viktiga ställningstaganden. Rädda Barnen uppskattar särskilt att civilsamhällets viktiga roll för mänskliga rättigheter lyfts fram, att en demokratioffensiv inleds och att det tydligt poängteras att biståndsmålet på 1 procent av BNI upprätthålls. Arbetet med barns rättigheter, humanitärt bistånd och långsiktig utveckling behöver mer resurser.

I utrikesdeklarationen slås det fast att lidandet i Jemen måste få ett slut. Rädda Barnen beräknar att mer än 85000 barn under 5 år kan ha dött som en konsekvens av konflikten. Att Sverige fortsätter sitt stora engagemang för fred i Jemen är bra och viktigt. Vi uppskattar särskilt Sveriges ansträngningar för att kvinnor och flickor involveras i fredsprocesser. För att det engagemanget ska bli trovärdigt och effektivt är det också viktigt att Sverige gör sitt yttersta för att markera mot de övergrepp som begås och använder alla påtryckningsmedel som finns.

- Sverige måste sluta exportera krigsmateriel till de krigande parterna i Jemen, vilket även innefattar de stora affärer med Förenade Arabemiraten som redan gjorts upp. Sverige borde också driva på för ett embargo i EU och FN så länge de allvarliga kränkningarna mot barns rättigheter i Jemen fortsätter, säger Lena Ingelstam.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.