Följ Rädda Barnen

Kommentar: regeringens utrikesdeklaration

Nyhet   •   Feb 15, 2017 22:28 CET

Rädda Barnen delar utrikesministerns oro för utvecklingen i världspolitiken och välkomnar att regeringen står fast vid att biståndet under mandatperioden ska uppgå till en procent av svensk BNI. Samtidigt är regeringen svaret skyldig när det gäller biståndsavräkningar.

- Utrikesministern säger att vi lever i en "paradoxal tid". Det håller vi med om. Fler människor än någonsin, varav mer än hälften är barn, befinner sig i dag i områden som är drabbade av krig och konflikt. Men att fortsätta använda biståndet som en inrikespolitisk budgetregulator är inte hållbart, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Utrikesministern menar också att migrationspolitiska frågor ska lösas på EU nivå. Men med tanke på det kompakta motståndet från flera EU-länder när det gäller att ta emot människor som flytt från våld och konflikt riskerar en sådan överenskommelse att bygga en ännu högre mur kring Europa.
- Vi lever i en tid då barn riskerar att frysa ihjäl på Europas tröskel. I en tid då barn dör av svält på Afrikas horn. I en tid då barn kommer att fortsätta dö i tusentals på Medelhavet. Dessa barn borde stå i centrum för regeringens och EU:s politik, säger Elisabeth Dahlin.

Samtidigt välkomnar Rädda Barnen att utrikesministern har ökat samarbetet med civilsamhällets organisationer i frågor som rör bland annat migration och barns situation i väpnade konflikter. Regeringens roll som ordförande för säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn i väpnad konflikt är i detta avseende mycket viktig.