Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kommentar: regeringens utrikesdeklaration

Rädda Barnen delar utrikesministerns oro för utvecklingen i världspolitiken och välkomnar att regeringen står fast vid att biståndet under mandatperioden ska uppgå till en procent av svensk BNI. Samtidigt är regeringen svaret skyldig när det gäller biståndsavräkningar.

- Utrikesministern säger att vi lever i en "paradoxal tid". Det håller vi med om. Fler människor än någonsin, varav mer än hälften är barn, befinner sig i dag i områden som är drabbade av krig och konflikt. Men att fortsätta använda biståndet som en inrikespolitisk budgetregulator är inte hållbart, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Utrikesministern menar också att migrationspolitiska frågor ska lösas på EU nivå. Men med tanke på det kompakta motståndet från flera EU-länder när det gäller att ta emot människor som flytt från våld och konflikt riskerar en sådan överenskommelse att bygga en ännu högre mur kring Europa.
- Vi lever i en tid då barn riskerar att frysa ihjäl på Europas tröskel. I en tid då barn dör av svält på Afrikas horn. I en tid då barn kommer att fortsätta dö i tusentals på Medelhavet. Dessa barn borde stå i centrum för regeringens och EU:s politik, säger Elisabeth Dahlin.

Samtidigt välkomnar Rädda Barnen att utrikesministern har ökat samarbetet med civilsamhällets organisationer i frågor som rör bland annat migration och barns situation i väpnade konflikter. Regeringens roll som ordförande för säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn i väpnad konflikt är i detta avseende mycket viktig.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.