Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens kommentar till utrikesdeklarationen 2018

Idag den 14 februari presenterade utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration, en programförklaring över regeringens visioner för Sveriges arbete i världen och ståndpunkter i den svenska utrikespolitiken. Rädda Barnen uppmanar till ett globalt samarbete för att ta makten att agera för, och försvara demokrati och mänskliga rättigheter.

I Utrikesdeklarationen beskrivs hur demokratin, mänskliga rättigheter och rättstatens principer motarbetas i världen och vilka konsekvenser det får. Människor får mindre inflytande över sina samhällen, och mindre utrymme att forma sina liv.

- Civilsamhället driver stenhårt att det ska finnas stort utrymme att agera i dessa frågor, men vi ser en global trend att handlingsutrymmet minskar. Regeringar och civilsamhället behöver därför kraftsamla för att ta tillbaka makten att agera. I det arbetet måste barnen få ta plats att delta och göra sina röster hörda, uppmanar Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Vidare kommer regeringen under året att inleda en konsulär satsning inom området familjekonflikter, med fokus på frågor om barn- och tvångsäktenskap. Rädda Barnen välkomnar att det sker ökade satsningar på området och något organisationens landkontor och partners arbetar aktivt med.

Utrikesministern lyfte även Sveriges ansvar i krig, och menar att landet har en ledande roll i frågor om barn i väpnade konflikter. Rädda Barnen är positiv till satsningen och till förra årets tillsättning av en ambassadör för barn i väpnade konflikter.

- Vi vet att barn i väpnade konflikter och barn som är på flykt, är extra utsatta och sårbara.

Avslutningsvis nämner Elisabeth Dahlin frånsaknaden av barnrättsperspektivet i regeringens deklaration.

- Vi hade hoppats på att det skulle lagts större vikt vid barnens utsatta situation i världen och deras rätt till inflytande, avslutar Elisabeth Dahlin.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.