Följ Rädda Barnen

Rädda Barnens kommentar till utrikesdeklarationen 2018

Nyhet   •   Feb 14, 2018 22:41 CET

Idag den 14 februari presenterade utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration, en programförklaring över regeringens visioner för Sveriges arbete i världen och ståndpunkter i den svenska utrikespolitiken. Rädda Barnen uppmanar till ett globalt samarbete för att ta makten att agera för, och försvara demokrati och mänskliga rättigheter.

I Utrikesdeklarationen beskrivs hur demokratin, mänskliga rättigheter och rättstatens principer motarbetas i världen och vilka konsekvenser det får. Människor får mindre inflytande över sina samhällen, och mindre utrymme att forma sina liv.

- Civilsamhället driver stenhårt att det ska finnas stort utrymme att agera i dessa frågor, men vi ser en global trend att handlingsutrymmet minskar. Regeringar och civilsamhället behöver därför kraftsamla för att ta tillbaka makten att agera. I det arbetet måste barnen få ta plats att delta och göra sina röster hörda, uppmanar Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Vidare kommer regeringen under året att inleda en konsulär satsning inom området familjekonflikter, med fokus på frågor om barn- och tvångsäktenskap. Rädda Barnen välkomnar att det sker ökade satsningar på området och något organisationens landkontor och partners arbetar aktivt med.

Utrikesministern lyfte även Sveriges ansvar i krig, och menar att landet har en ledande roll i frågor om barn i väpnade konflikter. Rädda Barnen är positiv till satsningen och till förra årets tillsättning av en ambassadör för barn i väpnade konflikter.

- Vi vet att barn i väpnade konflikter och barn som är på flykt, är extra utsatta och sårbara.

Avslutningsvis nämner Elisabeth Dahlin frånsaknaden av barnrättsperspektivet i regeringens deklaration.

- Vi hade hoppats på att det skulle lagts större vikt vid barnens utsatta situation i världen och deras rätt till inflytande, avslutar Elisabeth Dahlin.