Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnen glömdes bort i dagens Utrikesdeklaration

Var tog barnen vägen? Efter att ha lyssnat på utrikesminister Carl Bildt i regeringens utrikesdeklaration för 2012 kan vi tyvärr konstatera att barnen lyser med sin frånvaro.

Detta trots att barn och unga utgör nära halva befolkningen i utvecklingsländer och att vi vet att satsningar på barn och ungas hälsa och utbildning är en central faktor i länders möjlighet till utveckling och ekonomisk tillväxt.

För att Sverige skall fortsätta ha ett effektivt bistånd så krävs att barns rättigheter lyfts av politiska instanser och prioriteras i Sidas implementering.

I Utrikesdeklarationen för 2012 ägnas emellertid mycket tid åt traditionell geopolitik och tyvärr mindre utrymme åt utvecklingspolitik och ännu mindre åt biståndspolitik. Bland det som sägs finns dock en del mycket positiva inslag. Det handlar om behovet av samstämmighet mellan olika politikområden: en modern utvecklingspolitik måste förstärkas av att även handels- och utrikespolitiken utgår från de fattigas perspektiv och rättigheter, både i Sverige och EU.

Det handlar också om bibehållet enprocentsmål för biståndet – pengar är inte allt men en förutsättning för bibehållen kvallitet är att även ekonomiska resurser finns. Det är även positivt att utrikesministern lyfter civilsamhällets nyckelroll, att han betonar demokrati och mänskliga rättigheter samt lyfter Millenniemålen och regeringens satsning på minskad barnadödlighet och förbättrad mödrahälsa. Dessa mål kommer inte att nås om inte världens regeringar kraftsamlar de sista åren – här drar Sverige i dagsläget ett viktigt strå till stacken.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.