Gå direkt till innehåll
Hungersnöden i Västafrika eskalerar

Pressmeddelande -

Hungersnöden i Västafrika eskalerar

Dåliga skördar, höjda matpriser och politiska oroligheter skakar Västafrika. Just nu riskerar en miljon barn att dö av svält, och totalt 18 miljoner människor är drabbade av hungersnöden i regionen. En hel generation kan gå förlorad. - Hjälpen måste sättas in nu innan det är för sent, säger Ylva Sperling från Rädda Barnen, nyligen hemkommen från Niger.

-        Jag träffade både hungrande och sjuka barn, men jag träffade också barn som kommer att överleva efter hjälpinsatser på de hälsokliniker som Rädda Barnen stödjer. Trycket är hårt på dessa kliniker runtom i Sahel – varje dag kommer kvinnor för att få hjälp med sina undernärda barn. Skördeperioden är inte förrän i höst så det kommer inte att finnas mat på flera månader, säger Ylva Sperling, rådgivare i krig och katastrofer på Rädda Barnen.

Hungersnöden kommer alltså att förvärras under sommarmånaderna. Genom att agera snabbt och sätta in hjälp kan situationen mildras. Läget är värst i Niger, Mali, Mauretanien och Burkina Faso.

-        Situationen i Västafrika liknar den på Afrikas horn förra året – då kom hjälpen för sent och många liv gick förlorade i svälten. Stödet måste in snabbt nu och insatserna är inte oöverstigliga: för 300 kronor kan en familj med sju barn i Niger köpa mat för en hel månad, säger Mari Mörth, chef för Rädda Barnens humanitära enhet.

Rädda Barnen lanserar idag den sociala mediekampanjen Livsviktiga hälsningar för att lyfta den humanitära situationen i Västafrika. Med kampanjen vill Rädda Barnen få allmänheten att skicka en hälsning till politiker, bloggare, medieprofiler, opinionsbildare och vänner för att de ska uppmärksamma situationen i Västafrika. Förhoppningen är att kampanjen ska kunna rädda liv och sprida kunskap och engagemang.

Vad gör Rädda Barnen i regionen Sahel i Västafrika?
Rädda Barnens insatser är inte tillfälliga utan bygger på en långvarig verksamhet i regionen. Organisationen arbetar långsiktigt och förebyggande med näringslära, jordbruksprojekt, hälsofrågor, utbildning, trygghet och skydd till familjer och barn. Dessutom sätts akuta insatser in för att vårda undernärda barn. Rädda Barnen har hittills nått drygt 300 000 av de mest utsatta barnen i området.

Skicka en livsviktig hälsning här.
Stöd Rädda Barnens katastrofarbete

Kontakta Rädda Barnens presstjänst för intervju med Ylva Sperling eller Mari Mörth:
08-698 90 90 eller press@rb.se Det finns även bildmaterial från Ylva Sperlings arbete i Niger.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.