Gå direkt till innehåll
Skenande matpriser hotar miljoner barns liv och utveckling

Pressmeddelande -

Skenande matpriser hotar miljoner barns liv och utveckling

Var tredje förälder uppger att deras barn säger att de inte får tillräckligt att äta.  Det framgår av en ny rapport från Rädda Barnen. Hälften av alla familjer säger sig ha varit tvungna att dra ner på maten till barnen under det senaste året.

 - Det vi ser är ett resultat av de stigande matpriserna på många håll i världen. Varje timme dör 300 barn på grund av undernäring, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Studien ”A Life Free From Hunger” har utförts i Indien, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, och Peru. I dessa fem länder finns mer än hälften av alla undernärda barn i världen. Det senaste årets stigande matpriser har lett inte bara till ökad undernäring hos barnen, utan också att många föräldrar tvingat sina barn att börja arbeta istället för att gå i skola.

Förutom att undernäring är ett direkt hot mot barns överlevnad, riskerar det också att permanent förstöra livet för de barn som drabbas. Barns fysiska såväl som psykiska utveckling bromsas upp om de inte får de näringsämnen som behövs, särskilt under de första levnadsåren. Rädda Barnen varnar nu för att under de närmaste 15 åren kommer omkring 500 miljoner barn att ha fått sin utveckling störd på grund av undernäring, om inga åtgärder vidtas.
 - Men detta är faktiskt ett problem som går att lösa, om viljan finns.  80 procent av de undernärda barnen bor i ett 20-tal länder, och det är inte alltid de fattigaste länderna. En tredjedel av världens undernärda barn är till exempel barn i Indien. I dessa, relativt sett, rika länder finns resurser som borde investeras i barnens hälsa och överlevnad, säger Elisabeth Dahlin.

Rapporten finns för nedladdning längre ner

För mer information om rapporten "A Life free From Hunger" eller intervjuer med Rädda Barnens medarbetare, kontakta Presstjänsten 08-698 90 90 , press@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.