Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens mammaindex: Svårast livsvillkor i svältens Niger

Pressmeddelande -

Rädda Barnens mammaindex: Svårast livsvillkor i svältens Niger

Medellivslängden för kvinnor i afrikanska Niger är 56 år, och en av sju nyfödda får aldrig uppleva sin femårsdag.  Denna verklighet placerar Niger i botten på Rädda Barnens årliga sammanställning över mammors livsvillkor i världen. Norge befäster sin position som det bästa landet för mammorna, medan Sverige hamnar på tredje plats.

Mothers´ index 2012 jämför 165 länder i hela världen utifrån hur det är att vara mamma i respektive land. Till grund för jämförelsen har 15 variabler använts, bland annat risken att dö i barnsäng, medellivslängd för kvinnor, och barnadödligheten under de fem första levnadsåren. Rankningen visar tydligt att skillnaderna i livsvillkor mellan rika och fattiga länderna fortsätter att vara mycket stora.

– Det som framgår tydligt är de långsiktiga förödande effekter som hungersnöd orsakar i många länder. Mammor, som redan som barn led av näringsbrist och har fått sin fysiska utveckling hämmad, klarar inte som föräldrar att ge sina barn tillräckligt med näring, varken före eller efter förlossningen. Konsekvenserna av undernäringen biter sig fast i flera generationer, och påverkar hela länders samhällsutveckling, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

De 73 länder i undersökningen som brukar betecknas u-länder står för 95 procent av barnadödligheten. Sju av de tio sämst rankade länderna genomlider just nu svältkatastrofer i olika former.

– Att Niger hamnar i botten är mycket illavarslande, i synnerhet som att den aktuella situationen ännu inte fått genomslag i statistiken. Hela den del av Västafrika som kallas Sahelregionen står inför en hotande svältkatastrof. Vi och andra hjälporganisationer varnade redan i vintras för att Niger stod inför mycket svåra prövningar när det gäller livsmedelstillgången, säger Ylva Sperling, rådgivare på Rädda Barnen just hemkommen från Niger.

I Afghanistan har tillgången på barnmorskor blivit bättre och medellivslängden har ökat, vilket gör att landet lämnar jumboplatsen. Men Afghanistan är fortfarande näst sämsta land för mammor. I toppen klättrar Sverige en placering på Australiens bekostnad, men förändringarna och skillnaderna är marginella i förhållande till länderna i rankningens bottenskikt. Det som främst skiljer Sverige och topplacerade Norge är att norska kvinnor tjänar bättre i förhållande till männen än vad svenska kvinnor gör.

Bästa länderna för mammor
1 Norge
2 Island
3 Sverige
4 Nya Zeeland
5 Danmark
6 Finland
7 Australien
8 Belgien
9 Irland
10 Nederländerna
10 Storbritannien

Värsta länderna för mammor
156 Kongo–Kinshasa
156 Sydsudan
156 Sudan
159 Tchad
160 Eritrea
161 Mali
162 Guinea Bissau
163 Jemen
164 Afghanistan
165 Niger

Läs rapporten i sin helhet

Läs mer om Mothers´Index på raddabarnen.se


För mer info kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90, press@rb.se
Talespersoner: Elisabeth Dahlin, generalsekreterare
Eva Nordfjell, expert hälsofrågor
Ylva Sperling, just hemkommen från fältarbete i Niger

Indikatorer för mammaindexet
•    Risk för mödradödlighet
•    Andel kvinnor som använder modern födelsekontroll
•    Utbildad förlossningspersonal närvarande vid förlossning
•    Förväntad livslängd för kvinnor
•    Troligt antal grundutbildningsår för kvinnor
•    Proportionen mellan kvinnors och mäns beräknade inkomster
•    Föräldraförsäkring
•    Kvinnors deltagande i landets parlament
•    Barnadödlighet före fem års ålder
•    Andel barn under fem år som är ganska eller mycket underviktiga
•    Andel barn som är inskriva i skola/förskola
•    Proportionen flickor och pojkar som är inskrivna i grundskola
•    Andel av befolkningen som har tillgång till friskt vatten

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.