Gå direkt till innehåll
Bistånd minskar barnadödligheten

Pressmeddelande -

Bistånd minskar barnadödligheten

Internationellt bistånd är en de viktigaste orsakerna till att färre barn dör under de första levnadsåren idag jämfört med 1990. Enligt en rapport från Internationella Rädda Barnen har biståndet även bidragit till att fler barn går i skola, och att antalet länder som erbjuder vaccinationsprogram för barn mer än fördubblats.

2010 dog 7,6 miljoner barn före sin femårsdag. Den siffran visar i all sin ohygglighet ändå en markant förbättring jämfört med 1990, då 12,4 miljoner barn aldrig fick uppleva sin femårsdag. Enligt rapporten ”Progress in Child Well-being” är internationellt bistånd en av sex nyckelfaktorer bakom denna och andra förbättringar för de mest utsatta barnen i världen.

 - Rapporten visar tydligt effekten av ett välriktat bistånd, och att det samordnas med mottagarländernas egna behov. Tillsammans med ekonomisk tillväxt och ansvarstagande regeringar i mottagarländerna, har biståndet lett till att miljoner barn faktiskt lever idag, säger Eva Nordfjell, rådgivare för hälsofrågor på Rädda Barnen.

Även på andra områden har biståndet bidragit till viktiga framsteg. Det gäller till exempel hur många barn barn som får möjlighet att gå i skola, där antalet skolelever i världen ökade med 56 miljoner mellan 1999 och 2009. Omfattande satsningar på förbättrad vaccination syns också tydligt. 1990 hade 63 länder i världen vaccinerat minst 90 procent av barnen mot barnsjukdomar som mässling och polio, idag har antalet ökat till 131.

I Afrika söder om Sahara visar rapporten en skillnad mellan de länder som tagit emot mest bistånd jämfört med de som tagit emot minst. De stora mottagarländerna visar generellt upp större förbättringar.

 -Rapporten visar att biståndet fyller en viktig funktion även i länder med svag eller bristande statsmakt. I mottagarländer som har ekonomiska resurser ser vi också hur biståndet har en stor påverkan i att förmedla nya sätt arbetsmetoder till mottagarländerna, säger Eva Nordfjell.

 Samtidigt som rapporten lyfter fram de framsteg som gjorts, visar den också på de stora utmaningar som finns kvar. Det gäller särskilt i konfliktområden, där biståndet har svårt att nå fram. Ett annat problem är de växande skillnader som uppstår i länder som gör snabba ekonomiska framsteg.

 Rapporten är baserad på analyser av befintlig statistik och har sammanställts under hösten 2011.

Rapporten finns för nedladdning här

För mer information och  intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst, 08-698 90 90 eller press@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.