Gå direkt till innehåll
Varningssignalerna fanns men ingen lyssnade - lärdomar från hungerkatastrofen på Afrikas horn

Pressmeddelande -

Varningssignalerna fanns men ingen lyssnade - lärdomar från hungerkatastrofen på Afrikas horn

Miljoner liv hade kunnat räddas på Afrikas horn om det internationella samfundet hade reagerat snabbare på varningssignalerna som flera hjälporganisationer skickade ut. Det konstaterar Rädda Barnen och  Oxfam i en gemensam rapport som publiceras idag.

Enligt rapporten orsakade den försenade insatsen tusentals dödsoffer, och när väl hjälparbetet kom igång blev det dessutom mer kostsamt än vad det hade behövt vara om insatserna kommit igång på ett tidigare stadium.

 - Det är ohållbart att ingen vågar trycka på startknappen förrän vi konfronteras med TV-bilder på svältande barn, trots att alla med inblick i situationen vet att katastrofen är i antågande, säger Mari Mörth, chef för Rädda Barnens humanitära arbete.

Enligt rapporten “A Dangerous Delay” berodde förseningen på en alltför försiktig inställning hos många biståndsorganisationer, som inte vågade satsa några pengar så länge det fanns en risk för att det inte skulle vara nödvändigt. De institutionella givarna krävde tydliga bevis på att det var en hungerkatastrof innan man ville ta beslut om att avsätta medel för förhindra att katastrofen överhuvudtaget uppstod.

De första signalerna om att livsmedelstillgången på Afrikas horn skulle bli otillräcklig kom redan i augusti 2010, men den stora internationella hjälpinsatsen kom inte igång förrän i juli 2011. Vid den tidpunkten hade redan andelen undernärda människor i vissa områden vida överstigit den av FN fastlagda gränsen för vad som är en katastrof, och situationen hade då också börjat uppmärksammas i media.
 
Rädda Barnen och Oxfam kräver nu att de stater som är biståndsgivare förändrar sitt sätt att fördela medel till hjälpinsatser, så att mer kraft läggs på att förebygga katastrofer istället för att mildra dem när de redan är ett faktum.

Rapporten presenteras i ett läge när det redan finns nya varningsignaler att ta ställning till. Nyligen presenterade Rädda Barnen en utvärdering av situationen i Niger, där man i vissa områden tvingas klara sig på en tredjedel mindre mat än vad som behövs för att överleva. Liknande varningssignaler kommer också från Senegal, Mauretanien  med flera länder i den så kallade Sahelregionen. Dessutom är den humanitära situationen på Afrikas horn långt ifrån löst.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90

Rapporten "A Dangerous Delay" finns för nedladdning längre ner

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.