Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Finland och Tyskland tar hem barn och mammor från lägren i nordöstra Syrien

Tyskland och Finland har tagit hem finska och tyska barn från läger i nordöstra Syrien. Rädda Barnen vill särskilt lyfta fram några viktiga saker som Finlands specialrepresentant, Jussi Tanner, berättade på en presskonferens igår. 

  • Det är myndigheternas plikt att trygga barnens rättigheter och enda sättet att göra det på är att ta hem barnen. Barnens rättigheter kan inte tryggas i lägret eller i närområdet.
  • Det är inte möjligt att separera barnen från mödrarna i lägren. Det finns inte en sådan barnskyddsmyndighet på plats som kan fatta ett sådant beslut. Det är inte lagligt att separera barn från deras föräldrar i lägren och den lokala administrationen går inte med på det. Därför måste barnen tas hem tillsammans med sina föräldrar.
  • Hemförande betyder inte straffrihet för mammorna . Det kommer att göras en individuell säkerhetsprövning för varje finländare som är straffrättsligt ansvarig.
  • Hemförande är också en säkerhetsfråga, det går inte att avradikalisera personer i lägren. Ju längre barn befinner sig i ett läger, desto sämre blir deras möjligheter att bli fria från radikala idéer.

Rädda Barnen konstaterar att Finlands regering i denna fråga satt barnets bästa först och sedan arbetat hårt och framgångsrikt för att undanröja de praktiska , diplomatiska och administrativa svårigheter som stått i vägen för att garantera de finska barnens rättigheter. Genom sitt agerande sätter också Finland ett exempel för andra stater med ambitionen att försvara mänskliga rättigheter som barnkonventionen och rättsstatens principer, inklusive Sverige.

För att de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer inte ska undermineras måste det undantag som nu uppstått i nordöstra Syrien, där barn och deras föräldrar hålls frihetsberövade i åratal utan rättegång och utan individuell prövning, avslutas. Europeiska stater måste agera för att stoppa, inte upprätthålla denna situation.

De brott som begåtts i kriget Syrien måste utredas. Att svensk polis och åklagare utreder krigsbrott begångna i Syrien är mycket viktigt, likaså att det internationella samarbetet för att i samarbete med det kurdiska självstyret samla in och dokumentera bevis stärks. 

– Regeringen måste ta hem de svenska barnen nu. Vi välkomnar att våra grannländer, inte minst Finland, nu går före och tydligt visar hur principen om barnets bästa och tryggande av barns grundläggande rättigheter kan vägleda regeringens agerande när det gäller barnen i Syrien, säger Jon Bergeå, policyrådgivare på Rädda Barnen Sverige. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.