Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven om barn i Syrien

Rädda Barnen skickar ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven och uppmanar regeringen till att inte lämna svenska barn som far illa i norra Syrien åt sitt öde.

Läs brevet nedan:

Bäste statsminister,

Tiden rinner ut. Rädda Barnen har de senaste två månaderna gång på gång öppet berättat, i det närmaste larmat, om de svenska barn som far illa i norra Syrien. Det är barn till föräldrar som misstänks vara IS-terrorister eller associerade till IS. Regeringen har gång på gång förklarat att det inte går att göra något, hittat svepskäl för att inte agera och undvikit att ta ansvar.

Sveriges lämnar istället ansvaret till IS offer, de kurder som upprepade gånger bett omvärlden att ta ansvar för sina medborgare. Enligt uppgifter i media begärde en kurdisk delegation på besök i Sverige redan 2018 att regeringen skulle agera. Rädda Barnen har under hösten 2018 haft upprepade kontakter med Utrikesdepartementet och Riksdagen. Regeringens agerande är oacceptabelt långsamt. Regeringen skyler, skyller och utreder. Under tiden dör barn i flyktingläger i norra Syrien.

Olika representanter för regeringen har under de senaste månaderna upprepade gånger uttalat sig offentligt men de ger inga klara besked. Inrikesminister Mikael Damberg och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har berättat att regeringen inte har för avsikt att agera så länge inte barnen själva tar sig till en svensk beskickning. I veckan uttalade sig utrikesminister Margot Wallström om att Sverige undersöker möjligheterna att hämta hem barnen.

Rädda Barnen har förstått, via uppgifter i media, att Sveriges regering menar att den inte kan agera i en krigszon, att det inte går att göra något innan den kurdiska myndighet som kontrollerar området inkommer med en officiell begäran om att Sverige ska agera. Det anser vi på Rädda Barnen vara ett allt för passivt förhållningssätt.

Vi vet att regeringen delar våra grundläggande värderingar och den barnsyn som varit ett signum för Sverige. Det blir tydligt när utrikesminister Margot Wallström uttalar sig i ekot den 11 april och säger att regeringen inte tror på arvsynd. Det är detta grundläggande värde som också gemensamt skiljer oss från högerpopulistiska och auktoritära krafter som vill ta plats i den svenska politiken. Det måste finnas en gräns för den svenska regeringen: barn får inte lämnas åt sitt öde även om deras föräldrar begått fruktansvärda brott.

Som humanitär aktör vet vi att det krävs snabbt agerande, att det gäller timmar eller dagar snarare än veckor eller månader för att minimera lidande och rädda liv. Vi känner Svenska regeringar och myndigheter som starka och generösa aktörer i humanitära situationer, vi är inte vana vid att Sveriges regering uppvisar en sådan saktfärdighet när det gäller barns rätt till liv.

När UD:s presschef Patric Nilsson i tisdags gick ut och berättade att regeringen istället för att själv agera gett Rädda Barnen medel för att mildra den akuta humanitära situationen i lägren upplever vi att en anständighetens gräns har passerats. Det stämmer att Rädda Barnen har fått 1,9 miljoner kronor för uppstart av den senaste insatsen, den 22 februari i år. Detta är ett normalt förfarande inom ramen för Sidas Rapid Response Mechanism och bidrar till insatser för barn på flykt i området. Sedan dess har en stor flyktingström kommit till lägret. FN har begärt minst 27 miljoner dollar för de 70 000 flyktingar som finns i området, 65 procent av dessa är barn. Den summa regeringen nämner utgör därmed en mycket liten del av den totala kostnaden för insatsen.

Rädda Barnen har mycket svårt att se den direkta relationen till beskedet att aktivt agera för svenska barn i lägren och dessa medel från snabbinsatsmekanismen. Om syftet var att visa att regeringen ändå gör något borde regeringens representanter rimligen lyft fram de övriga medel som kanaliseras genom FN och andra organisationer. Det är ett synnerligen svårtolkat budskap i en förbryllande kontext att göra från regeringens sida: varför skulle 1,9 miljoner till Rädda Barnen göra avkall på barns rättigheter och den skyldighet som staten har gentemot dessa barns rätt till liv, trygghet och skydd?

Vi vill understryka att våra humanitära insatser i norra Syrien går till att mildra lidande och rädda liv för alla barn som drabbats av kriget. Det står inte i vår makt att enbart hjälpa de svenska barnen i lägren.

Vi vill att regeringen i handling visar att Sverige står upp för den människosyn och de grundläggande principer som barnkonventionen vilar på. I Sverige tror vi inte på arvsynd, barn har individuella rättigheter. Det är ett grundläggande värde, en röd linje att aldrig passera.

Ola Mattsson
Sverigechef

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.