Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens mammaindex :  Satsningar på mödravård i konfliktländer gör skillnad

Pressmeddelande -

Rädda Barnens mammaindex : Satsningar på mödravård i konfliktländer gör skillnad

Soleil födde sitt barn medan hon var på flykt undan striderna i Kongo-Kinshasa. Foto:Alessandro Pavone/Rädda Barnen

Det går att bekämpa hög barnadödlighet och mödradödlighet, även i de mest utsatta länderna. Det visar Rädda Barnens årliga mammaindex, som undersöker livsvillkoren för mammor och småbarn i världens alla länder. Satsningar på bland annat fler barnmorskor har markant förbättrat situationen i länder som Afghanistan och Etiopien. De nordiska länderna ligger fortsatt i topp med Finland som nummer ett.

Över hälften av alla mammor som dör i samband med förlossningar eller barn som dör under de första fem levnadsåren, gör det i länder som är drabbade av krig eller katastrofer.

-  Den övervägande majoriteten av dessa dödsfall går att förebygga med tämligen grundläggande sjuk- och hälsovård.  Dessutom är det ofta så att bristande resurser i sig är en orsak till att konflikterna förvärras i länder som Centralafrikanska republiken och Somalia, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I botten på listan hamnar uteslutande länder som kategoriseras som svaga stater av OECD, länder där myndigheterna av olika skäl inte klarar av att förse befolkningen med ens grundläggande behov. 250 miljoner barn under fem år lever i länder som är drabbade av väpnade konflikter. Fortfarande är skillnaderna mellan topp och botten enorma. I Tchad kommer statistiskt sett en av 15 kvinnor att dö i barnsäng, motsvarande siffra i Sverige är en av 14100. Vart femte barn i Sierra Leone kommer inte att få uppleva sin femårsdag, medan i Sverige är risken en av 345. I till exempel Kongo-Kinshasa liksom i andra länder som drabbats av krig och konflikt löper kvinnor och små/nyfödda barn större risk att dö än vad de stridande soldaterna gör.

-  Det är i de instabila konfliktdrabbade länderna vi måste satsa för att förbättra hälso- och sjukvården, före, under, och efter en katastrof. Allra värst är det för kvinnor i länder som är drabbade av både väpnade konflikter och återkommande naturkatastrofer, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnens mammaindex bygger på fem indikatorer: mödradödlighet, barnadödlighet, BNP per capita, utbildningslängd och kvinnlig representation i landets parlament.

Topp-5
1 Finland 
2 Norge
3 Sverige
4 Island
5 Nederländerna
Botten -5
174 Guinea-Bissau
175 Mali
175 Niger
177 DR Kongo
178 Somalia
Ladda ner hela rapporten "State of the Worlds Mothers´
Ladda ner en sammanfattning av rapporten

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.