Gå direkt till innehåll
Skilda världar i Rädda Barnens årliga mammaindex

Pressmeddelande -

Skilda världar i Rädda Barnens årliga mammaindex

I Afghanistan dör ett av fem barn före fem års ålder. Det innebär statistiskt sett att varje kvinna i Afghanistan kommer att förlora minst ett av sina barn. De flesta dör i sjukdomar som är enkla att förebygga. I Sverige och många andra europeiska länder är motsvarande siffra tre barn på tusen som aldrig får uppleva sin femårsdag. För tolfte året i rad publicerar Rädda Barnen ”Mother´s Index”.

Indexet är en genomgång av villkoren för hur det är att vara mamma i världens alla länder. Länderna har rankats efter en jämförelse mellan 15 olika indikatorer, bland annat risken att dö i barnsäng, medellivslängd för kvinnor, och barnadödligheten under de fem första levnadsåren. Rankningen visar tydligt  kontrasterna i livsvillkor mellan de rika och fattiga länderna.

- Skillnaderna mellan toppen och botten i Rädda Barnens ”Mothers’ Index  2011” är avgrundsdjupa. Skillnaderna i toppen framstår som mycket små, men när man vänder blicken mot listans botten lider vart tredje barn av undernäring, vart sjunde barn skrivs aldrig in i skolan, och flickor i snitt har mindre än 6 års skolgång, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Norge hamnar återigen i topp, tätt följt av andra europeiska länder samt Australien och Nya Zeeland. Sverige har halkat ner till fjärde plats efter att ifjol ha placerats sig som delad trea. I botten återfinns länder som ofta är svårt plågade av krig eller interna konflikter. Afrikanska länder söder om Sahara dominerar listans hela nedre del, men allra längst ner hamnar Afghanistan.

-Vår erfarenhet av att arbeta bland barn i utsatta situationer visar att barnens möjlighet att få ett tryggt och drägligt liv är beroende av mammornas livsvillkor. Tillgång till utbildning, ekonomisk frihet, och kvalificerad mödra- och barnavård kan vara avgörande inte bara för kvinnorna själva, utan också för deras barn. Det är oacceptabelt att ett barn dör av orsaker som kan förhindras, fortsätter Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen arbetar intensivt för att förbättra mammornas situation i länder där behoven är enorma. Målsättningen med den globala kampanjen Everyone är bland annat att alla världens mödrar ska få tillgång till professionell förlossningsvård. De allra flesta barn som dör gör det av sjukdomar som lätt kan botas och förebyggas.

Läs mer om indexet och ladda ner hela rapporten här.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.