Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen larmar om ökad risk för bortgifte under sommaren: Vi behöver se, lyssna och agera

Pressmeddelande -

Rädda Barnen larmar om ökad risk för bortgifte under sommaren: Vi behöver se, lyssna och agera

Barn och unga som lever med hedersnormer är särskilt sårbara under längre lov som exempelvis sommarlov. Då har många inte samma skyddsnät runt sig som annars. Sommarlov kan dessutom innebära en ökad risk för bortgifte och tvångsgifte. Rädda Barnen larmar och menar att vi måste se, lyssna och agera för att förhindra att fler barn utsätts.

Sommaren är för många barn en efterlängtad tid för vila och roliga aktiviteter. Samtidigt är det en lång period ifrån skola och kanske vänner, vilket skapar en större utsatthet för många barn som redan har det svårt.

- Varje år förs barn och unga utomlands för att giftas bort. Varje augusti gapar stolar tomma i klassrummen efter elever som inte kommit tillbaka, berättar Evelina Aho-Fältskog, som leder Rädda Barnens stödschatt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyligen släppte Rädda Barnen rapporten Ung Röst som bygger på enkätfrågor som besvarades av nära 8000 barn och unga i åldern 12-16 år. På frågan om de har varit oroliga det senaste året för att inte få välja partner själv, svarade 5% av flickor och 3% av pojkar, ja eller vet inte. Drygt var femte barn som identifierar sig med annat kön svarade ja eller vet inte. Var tionde barn, 11%, av alla barn med utländsk bakgrund, svarade ja eller vet inte.

I vår rapport svarar också majoriteten av barn och unga att de vänder sig till en förälder, en kompis, en lärare eller elevhälsan, om de mår dåligt och behöver stöd. Unga som lever med hedersförtryck däremot, kan ha svårt att vända sig till familjen för stöd om förtrycket utövas av familjen själv. Det gör att alltför många står utan ett stöd när det behövs. Sommarlovet är en lång period utan kontakt med skolan, elevhälsan och i vissa fall vänner.

- Rädda Barnen vill därför poängtera vuxnas viktiga roll att uppmärksamma barn och unga i risk för hedersvåld, bortgifte och tvångsgifte. Särskilt under sommarlovet. Vuxna runt barn och unga har en viktig roll att vara en trygg vuxen, skapa relation med barn, och uppmärksamma varningssignaler. När en vuxen, särskilt i skolan, är orolig för ett barn ska socialtjänsten alltid kontaktas. Det kan vara avgörande för att förhindra tvångs- och bortgifte, avslutar Evelina Aho-Fältskog.


  Om Rädda Barnens stödchatt Kärleken är fri
  Rädda Barnen driver en stödchatt, Kärleken är fri, som är specialiserad på att stötta barn och unga som lever med hedersnormer. När många andra verksamheter har sommaruppehåll har vår verksamhet öppen. I vår stödchatt kan ungdomar vara helt anonyma och får tala med en vuxen som lyssnar, stöttar och ger råd. Detta kan ofta kan vara helt avgörande för att barn ska få vidare stöd och hjälp. För mer info om Kärleken är fri: https://www.raddabarnen.se/rad...

  Om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige
  I Sverige lever alltför många barn med hedersförtryck och hedersvåld. Hedersvåld utövas för att bevara eller återskapa en familjs eller släkts heder. Att kontrollera flickors eller kvinnors sexualitet kan vara central för att bevara den, men även pojkar eller män kan utsättas för hedersvåld. Familjens rykte är beroende av flickors eller kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Hedersvåld kan uttrycka sig på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att begränsas i det vardagliga livet, som i sin tur påverkar ens frihet. Det kan vara begränsningar av klädval, socialt umgänge men också livsval som studier, arbete och val av partner. Det kan också innebära att utsättas för våld och grovt våld (www.hedersfortryck.se).

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Relaterat innehåll

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.