Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen och Fryshuset går samman för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelande -

Rädda Barnen och Fryshuset går samman för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Rädda Barnen och Fryshuset startar projektet FREE för att öka medvetenheten om rättigheter och normer, och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

I Sverige har 70 000 ungdomar mellan 16- 25 år känt sig begränsade i valet av livspartner*. Många fler upplever olika restriktioner i sitt dagliga liv, och sammanlagt räknar man med att omkring 240 000 unga lever under hedersrelaterat våld och förtyck (HRFV)**.

I projektet FREE kommer Rädda Barnen och Fryshuset att ta fram metodstöd och en utbildning riktat till lågstadiepersonal, samt utöka sitt arbete med föräldrars och ungdomars föreställningar och utmaningar kopplat till frågan. Tillsammans kan parterna nå ut brett (till både skola, ungdomar och föräldrar) och utveckla redan etablerat arbeten.

- Normer och värderingar grundläggs tidigt, därför har det varit viktigt att i denna satsning börja jobba med de yngsta skolbarnen. Det är positivt att den nya läroplanen (från 2022) lägger större ansvar på skolan för att motverka HRVF. Vi får dock signaler från många lärare och övrig skolpersonal, att de saknar kunskap och verktyg för att arbete med frågan, berättar Lisa Ekström, projektledare för FREE.

  För att nå ut till föräldrar vidareutvecklar Rädda Barnen sitt arbete med samtalsgrupper för föräldrar. De kallas "Älskad & Trygg" och innebär att föräldrar diskuterar normer och rättigheter med utbildade samtalsledare. Rädda Barnen hoppas kunna sprida metoden till fler kommuner.

  Fryshuset kommer att stärka sitt arbete med initiativet Elektra, som innebär att ungdomsambassadörer besöker högstadieelever för att prata om normer och rättigheter. Elektra finns redan i Stockholm och Göteborg och kommer genom projektet återstarta i Malmö.

  Det långsiktiga målet är att skolor ska bli bättre rustade att upptäcka och agera på HRVF. Målet är också att bidra till en attityd- och beteendeförändring hos föräldrar och ungdomar som på lång sikt kan leda till ökad jämställdhet och minskat HRVF.

  - Vår rapport Kärlekens rättigheter (2022) visar att många unga har olika syn på normer, rättigheter och sexualitet. Många ifrågasätter också varför skolor inte börjar arbeta med HRFV mycket tidigare. Genom FREE hoppas vi därför att fler vuxna får kunskap om barns rättigheter, och kan stötta barn som känner sig begränsade av hedersrelaterade normer. Vi hoppas även att barn och ungdomar får mer kunskap om sina rättigheter och vet var de kan vända sig om de behöver stöd och hjälp, avslutar Lisa Ekström.


   Om FREE
   Rädda Barnen har tillsammans med Fryshuset startat projektet FREE (Freedom to Choose: Building Capacity of School Staff, and empowering Parents and Children in the Area of Children's Rights in an Honor Based Context). Projektet är medfinansierat av EU och kommer pågå mars 2023 till mars 2025. Målet med FREE är att förebygga och bekämpa alla former av könsbaserat våld mot kvinnor och flickor samt alla former av våld mot barn, unga och andra riskgrupper i linje med Europarådets konvention om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet, EU:s strategi för jämställdhet mellan könen och EU:s strategi för barnets rättigheter.

   * Enligt MUCF:s rapport Gift mot sin vilja 2009
   ** Enligt enkäter utförda av docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet 2021

   Ämnen

   Kategorier


   Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

   Följ oss på:

   Twitter

   Facebook

   Kontakter

   Rädda Barnens pressjour

   Rädda Barnens pressjour

   Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
   Anne Thorngren

   Anne Thorngren

   Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
   Åsa Runström Awad

   Åsa Runström Awad

   Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

   Relaterat innehåll

   Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

   Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

   Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

   -som respekterar och värdesätter varje barn.
   -som lyssnar till – och lär av – barn
   -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.