Gå direkt till innehåll
Syrien: Humanitära hjälporganisationer måste ges fullt tillträde

Pressmeddelande -

Syrien: Humanitära hjälporganisationer måste ges fullt tillträde

Ge högsta prioritet till att humanitära organisationer kan få tillträde till alla konfliktområden i Syrien. Det kravet ställer nu Rädda Barnen i en kommentar till att FN idag går ut och begär 5 miljarder dollar av världssamfundet för Syrienkrisen. Aldrig tidigare har FN gått ut och begärt en så stor summa för en humanitär insats. 
- Det FN nu begär är prislappen för det kollektiva politiska misslyckandet  med att få slut på konflikten. Men pengar räcker inte. Det internationella samfundet måste prioritera att humanitära organisationer ges tillträde till de värst drabbade områdena. Det är barnen i Syrien som betalar priset för konflikten mer än några andra, säger Mari Mörth, chef för Rädda Barnens humanitära arbete.

Enligt UNHCR har mer än 1, 5 miljoner människor tvingats fly från Syrien. Mer än hälften av dessa är barn, varav omkring 300 000 är i åldern 0-4 år. Till detta kommer också uppgifter om att det humanitära läget inne i landet nu försämras snabbt. Det råder brist på mat, mediciner, bränsle och el. Det antal människor som humanitära organisationer kan nå med hjälpinsatser står i direkt proportion till i vilken utsträckning man ges möjlighet att verka i landet.

- I nuläget når vi mindre än tio procent av alla de som vi satt som mål att kunna ge stöd till, beroende på att vi inte ges tillträde eller att säkerhetsläget är för svårt. Våra medarbetare i Syriens grannländer träffar barn på flykt som vittnar om regelrätta massakrer. Och vi släpps inte in i konfliktområden. Det är en helt ohållbar situation, säger Mari Mörth.

Rädda Barnen bedriver verksamhet såväl i Syriens grannländer som inne i Syrien. Säkerhetsläget gör det dock omöjligt att genomföra insatser inne i landet i stor skala. I flyktingläger i grannländerna arbetar Rädda Barnen bland annat tillsammans med FN-organet WFP med att försörja flyktingar med mat. 

För mer information kontakta  Anders Maxson, pressansvarig, 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se, Efter kontorstid och på helger kontakta istället Rädda Barnens pressjour 08-698 90 90

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.