Gå direkt till innehåll
Flyktingar i kö till redan överfyllda läger

Pressmeddelande -

Flyktingar i kö till redan överfyllda läger

Antalet flyktingar från Somalia som tagit sig till flyktinglägren i Kenya är nu så många att människor tvingas köa utanför lägren i väntan på att släppas in.  Rädda Barnen uppger att omkring 16 000 människor slagit sig ner utanför de etablerade flyktinglägren, som i sig redan härbärgerar många fler än de är avsedda för. 

Flyktingar - varav många är familjer med små barn - bor tillfälligt i provisoriska skjul utan tillgång till sanitära anläggningar, sjukvård, skolor eller annan service. Anledningen är att de kenyanska myndigheterna inte har hunnit registrera alla som kommit. I väntan på registreringen släpps inte de nyanlända in i det egentliga flyktinglägret.
Enligt Rädda Barnen beror eftersläpningen i registreringen på underbemanning hos myndigheterna. Organisationen uppmanar därför Kenya att sätta in mer resurser för att klara av trycket från flyktingströmmarna.

- De som flyr hungersnöd och krig i Somalia kommer fram till lägren svårt medtagna. Vi måste kunna erbjuda dem något bättre än att tvinga ut dem i bushen igen. Därute har de fortfarande ingen tillgång till mat, vård eller skola, säger Kim Zander, katastrofsamordnare på Rädda Barnen.
-Det är en oerhört pressande situation för barnen. Efter de traumatiska upplevelserna de haft, där de tvingats gå i veckor utan ordentligt med mat, behöver de nu få möjlighet att ta igen sig och få tillbaka sina rutiner i vardagen kunna igen.
De flyktingar som anländer till lägren men inte släpps in erbjuds nödransoner som varar i 21 dagar. När de sedan har registrerats i lägren får de tillgång till vanliga matransoner. Men i själva verket tvingas många vänta betydligt längre än 21 dagar. Det innebär att de måste nödhushålla med ransonerna, eller hoppas på att de får hjälp av närstående att klara sig under tiden tills pappersarbetet är avklarat.
Rädda Barnen kräver att det internationella samfundet kraftsamlar sina resurser och hjälper de kenyanska myndigheterna att hantera katastrofsituationen.

För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90

Ge en gåva till Rädda Barnens katastroffond:
- Via webb: www.raddabarnen.se/katastroffonden
- Via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) eller KATASTROF (50 kr) eller BARN (200 kr) till 72950
- Via Plus-/bankgiro: 902003-3. Ange "katastrof".

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterade nyheter