Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen mobiliserar för barnen i Japan

Nyhet -

Rädda Barnen mobiliserar för barnen i Japan

 – Det vi prioriterar nu är att skydda de drabbade barnen och se vilka psykosociala behov de har. Rädda Barnens katastrofarbetare har börjat komma in i landet för att hjälpa barnen och deras familjer. Behovet av omedelbar tillgång till mat, vatten och tak över huvudet är stor, säger Mari Mörth, chef för Rädda Barnens katastrofarbete.

Rädda Barnen, som har arbetat i Japan sedan 1986, skickar nu experter till platsen, kontaktar samarbetsorganisationer i den drabbade regionen och har satt andra regionala Rädda Barnen landkontor i beredskap för att tillhandahålla personal och material. Japanska Rädda Barnen kommer tillsammans med Röda Korset och två lokala organisationer undersöka situationen i det drabbade området och planerar gemensamma insatser. Barnrättsorganisationen är också i beredskap för snabbt kunna agera i andra länder runt om Stilla havet, där tsunamier kan uppstå som effekt av jordbävningen och dess eventuella efterskalv. 

Oavsett vilken typ av katastrof det är - krig eller naturkatastrof - är det alltid barnen som drabbas hårdast. Förutom det rent uppenbara, att förlora livet eller skadas, riskerar barnen också att utsättas för trafficking, sexuellt utnyttjande och våld.

Effekterna av en katastrof kan vara oerhört traumatiska för barn. Vanliga tecken på att barn är under stress är sömn, brist på aptit, trotsighet, separationsångest, aggression och våldsamhet, extrema humörskiftningar, risktagandet, fysiska problem, och de drar sig ibland undan från vänner och familj.

 – De mest utsatta barnen måste få skydd och omsorg. Det är mycket viktigt för de drabbade barnen att kunna återgå till ett normalt liv så snart som möjligt, säger Mari Mörth.

Rädda Barnens systerorganisationer runt om i världen har börjat samla in pengar för att finansiera den humanitära hjälpen i Japan och andra länder runt om Stilla havet som riskerar att drabbas. Betydande summor kommer att behövas.

Du kan stödja Rädda Barnens katastrofarbete runt om i världen genom att smsa: 10KATASTROF (10 kr) eller KATASTROF (50 kr) till 72950, eller via plus/bankgiro: 902003-3. Ange "katastrof".

För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08 698 90 90.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.