Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Utbildningsspecialist från Rädda Barnen till Haiti

Svenska Rädda Barnens Charlotta Mockrish åker till Haiti för att jobba som rådgivare i utbildningsfrågor.
- Utbildning är av största vikt för att bidra till att barn kommer tillbaka till en någorlunda rutinartad tillvaro i kaoset, säger hon.


Förutom att vara en viktig del av arbetet med att skapa trygghet och struktur för barn i en katastrofsituation, har utbildning och skola också en betydelsefull roll för att få ut livsavgörande information till barnen och deras familjer.
- Det kan till exempel gälla hur man ska hantera sådant som hygien, efterskalv och första hjälpen och vad det finns för familjeåterföreningsaktiviteter dit de kan vända sig om de förlorat kontakten med någon familjemedlem, säger Charlotta Mockrish.
Om situationen på plats i Haiti tillåter det kommer Charlotta Mockrish att blogga via Rädda Barnens presstjänst om hur arbetet fortlöper.
Charlotta Mokrish har arbetat på Rädda Barnen i tre år som utbildningsspecialist, bland annat med utbildningssatsningen Rewrite the Future. Hon har tidigare även jobbat inom FN:s utbildningsorgan UNESCO och Röda Korset.

Utbildning och skolor är prioriterade i Rädda Barnens katastrofarbete därför att de kan:

  • förhindra eller försvåra trafficking (och i andra situationer även motverka rekrytering av barnsoldater och barnäktenskap).
  • vara en säker plats medan föräldrar/syskon skaffar mat/vatten/tak över huvudet.
  • underlätta arbetet med att sammanföra barn/föräldrar som tappat bort varandra.
  • erbjuda strukturerade aktiviteter som kan underlätta för barn som lider av psykosocial stress.
  • låta äldre barn engagera sig i hjälparbetet, till exempel genom att ta hand om yngre barn. Ungdomar känner ofta annars stor frustration över att de kanske inte kan hjälpa till med annat katastrofarbete.
  • fungera som remissinstans där man kan sätta barn, som man märker behöver mer hjälp, i kontakt med psykologer/sjukvård.
  • erbjuda en plats för barn att fortsätta vara barn för en stund, exempelvis via lek, sport och så vidare.
  • distribuera viktig information till barn och familjer om till exempel hygien, efterskalv, första hjälpen och familjeåterföreningsaktiviteter.
  • Återuppbyggnadsarbetet kan ta mycket lång tid. Om man i ett tidigt skede satsar på utbildningsaktiviteter blir det lättare för barnen att återgå till en vardag även om det är kaos runtikring dem.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterade nyheter