Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Utbildningsspecialist från Rädda Barnen till Haiti

Svenska Rädda Barnens Charlotta Mockrish åker till Haiti för att jobba som rådgivare i utbildningsfrågor.
- Utbildning är av största vikt för att bidra till att barn kommer tillbaka till en någorlunda rutinartad tillvaro i kaoset, säger hon.


Förutom att vara en viktig del av arbetet med att skapa trygghet och struktur för barn i en katastrofsituation, har utbildning och skola också en betydelsefull roll för att få ut livsavgörande information till barnen och deras familjer.
- Det kan till exempel gälla hur man ska hantera sådant som hygien, efterskalv och första hjälpen och vad det finns för familjeåterföreningsaktiviteter dit de kan vända sig om de förlorat kontakten med någon familjemedlem, säger Charlotta Mockrish.
Om situationen på plats i Haiti tillåter det kommer Charlotta Mockrish att blogga via Rädda Barnens presstjänst om hur arbetet fortlöper.
Charlotta Mokrish har arbetat på Rädda Barnen i tre år som utbildningsspecialist, bland annat med utbildningssatsningen Rewrite the Future. Hon har tidigare även jobbat inom FN:s utbildningsorgan UNESCO och Röda Korset.

Utbildning och skolor är prioriterade i Rädda Barnens katastrofarbete därför att de kan:

  • förhindra eller försvåra trafficking (och i andra situationer även motverka rekrytering av barnsoldater och barnäktenskap).
  • vara en säker plats medan föräldrar/syskon skaffar mat/vatten/tak över huvudet.
  • underlätta arbetet med att sammanföra barn/föräldrar som tappat bort varandra.
  • erbjuda strukturerade aktiviteter som kan underlätta för barn som lider av psykosocial stress.
  • låta äldre barn engagera sig i hjälparbetet, till exempel genom att ta hand om yngre barn. Ungdomar känner ofta annars stor frustration över att de kanske inte kan hjälpa till med annat katastrofarbete.
  • fungera som remissinstans där man kan sätta barn, som man märker behöver mer hjälp, i kontakt med psykologer/sjukvård.
  • erbjuda en plats för barn att fortsätta vara barn för en stund, exempelvis via lek, sport och så vidare.
  • distribuera viktig information till barn och familjer om till exempel hygien, efterskalv, första hjälpen och familjeåterföreningsaktiviteter.
  • Återuppbyggnadsarbetet kan ta mycket lång tid. Om man i ett tidigt skede satsar på utbildningsaktiviteter blir det lättare för barnen att återgå till en vardag även om det är kaos runtikring dem.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.