Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar: Ny migrationspakt dömd att upprepa misstagen i Moria

Idag (23/9) lanserade EU-kommissionen en ny migrations- och asylpakt. Fem år efter krisen 2015 lever många barn fortfarande i stor utsatthet runtom i Europa.

”Medan vi välkomnar att pakten på flera sätt uppmärksammar barn är vi oroliga för att de nya förslagen kommer leda till samma situation som skapade katastrofen på Lesbos, där bränder nyligen gjorde över 12 000 människor hemlösa. Det är djupt olyckligt att EU inte har lärt sig av sina misstag.” säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell:

Att slå ihop asyl- och återvändandeprocessen utgjorde grunden för Greklands ökända så kallade ”hotspots”. Förödelsen i Moria – som drev 4 000 barn ut på gatan – har visat att vi inte kan gå tillbaka till denna misslyckade politik. Nya gränsprocedurer, däribland den nya anläggningen på Lesbos, kommer leda till nya flaskhalsar, med tusentals människor inlåsta i förvar i långa perioder.

För att öka tilliten mellan medlemsstaterna är det viktigt att ländernas asylsystem håller samma höga standard när det gäller att skydda människor på flykt. Att stärka asyl- och mottagningssystemen inom EU handlar om att garantera grundläggande mänskliga rättigheter och måste ha högsta prioritet.

Vi stöttar migrations- och inrikeskommissionär Ylva Johansson i hennes strävan att förmå EU-länderna att både enas om en permanent och hållbar gemensam migrationspolitik och genomföra akuta insatser för barn som nu lever i stor utsatthet i Grekland. Vi är glada att allt fler länder ställer upp med att ta emot barn och barnfamiljer, men beklagar att Sveriges regering fortsatt utmärker sig genom att inte vilja bidra.

Det måste vara tydligt hur den nya ”solidaritetsmekanismen” fungerar och vad som händer om ett land inte följer reglerna. Omfördelning av människor i kristider måste vara obligatoriskt. Barn måste prioriteras när människor fördelas mellan EU-länderna och också vad gäller familjeåterförening, så att barn så snabbt som möjligt får återförenas med föräldrar och syskon.

”Nästan 500 människor har drunknat eller försvunnit på Medelhavet hittills i år och över 700 barn har dött de senaste fem åren. Det här kan inte få fortsätta. ” säger Helena Thybell.

Migrationspakten saknar tyvärr tillräckliga ambitioner när det gäller att skapa fler lagliga vägar till Europa. Om människor kan resa lagligen kommer de inte längre att tvingas riskera sina liv i farliga gummibåtar, för att utöva sin mänskliga rättighet att söka asyl.

Rädda Barnens nya rapport visar att över 200 000 ensamkommande barn ansökte om asyl i Europa de senaste fem åren. Många kommer från länder med utdragna konflikter såsom Afghanistan och Syrien, men de har ofta svårt att få status som flyktingar eller skyddsbehövande. Många lever i ständig rädsla att bli utvisade eller tagna i förvar och får inte möjlighet att återförenas med sina familjer som bor i andra delar av Europa. När EU:s medlemsländer fortsätter att försämra villkoren måste EU-kommissionen höja ambitionerna med den nya migrationspakten, särskilt för barn.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.