Gå direkt till innehåll
Flyktinglägret Moria som det såg ut innnan det eldhärjades.
Flyktinglägret Moria som det såg ut innnan det eldhärjades.

Pressmeddelande -

Barnen sover under bar himmel i katastrofens Lesbos – Sverige måste hjälpa till

Efter den förödande branden i flyktinglägret Moria måste EU:s ledare agera kraftfullt. Rädda Barnens riksmöte* uppmanar Sveriges regering att medverka till att alla barn evakueras från Lesbos och de andra öarna och att Sverige tar emot barn och barnfamiljer. Vi som Rädda Barnens medlemsrörelse spridda över hela landet finns här för att stötta de barn och familjer som kommer!

Moria-lägret på den grekiska ön Lesbos är en skamfläck för Europa och ett tydligt tecken på att det system som samlar människor i så kallade hotspots vid EU:s gränser inte fungerar. Ända sedan de inrättades har Rädda Barnen med kraft uppmanat EU att garantera en rättssäker asylprocess som respekterar barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Akuta insatser behövs nu samtidigt som EU:s ledare förhandlar om ett nytt långsiktigt och hållbart europeiskt asylsystem. Länder som Tyskland, Frankrike, Finland och Norge tar sitt ansvar genom att ta emot barnen.

I Moria bodde före branden mellan 12-13 000 personer varav ca 4000 var barn, detta i ett läger som var byggt för 2800 personer. 7 av 10 av barnen som befinner sig på de grekiska öarna är under 12 år. De senaste åren har det kommit upprepade rapporter om barn som inte får vare sig sjukvård eller utbildning, barn som under månader bor i tält, barn som försöker ta sina liv i desperation, barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, upprepade bränder med döda och skadade och nu senast, barn och vuxna som har isolerats inuti lägret utan tillgång till tillräckligt med vatten och avlopp för att kunna hålla ens en grundläggande nivå av hygien på grund av rädsla för Covid-19.

Nu efter branden, har 400 ensamkommande barn tagits från ön till fastlandet, men de som är kvar sover under bar himmel. Det här får inte fortsätta.

* Riksmötet är svenska Rädda Barnens högsta beslutande organ och äger rum vartannat år. 2020 sker mötesförhandlingarna digitalt och pågår mellan den 11:e och 13:e september.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterade nyheter

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.