Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen välkomnar lättnader i gymnasieregelverket

Nyhet -

Rädda Barnen välkomnar lättnader i gymnasieregelverket

Rädda Barnen har lämnat in ett yttrande över regeringens förslag på mindre lättnader i gymnasieregelverket. Det berör de ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande barn 2015 och som omfattas av den så kallade gymnasielagen. I dagsläget ställs höga krav på att hitta långvarig anställning inom sex månader efter avklarade studier. Det är svårt för vilken student som helst, särskilt för en grupp som levt i utsatthet under lång tid.

Lättnaderna som föreslås handlar i korthet om att:

  • Tiden som ungdomen har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning efter att ha fullföljt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader
  • Studiemedel för halvtidsstudier ska, i kombination med anställning, kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt
  • En viss form av subventionerad anställning, en så kallad yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Rädda Barnen välkomnar samtliga lättnader och anser att det är av största vikt att de genomförs så fort som möjligt. Ungdomarna har under lång tid befunnit sig under stor press på grund av de omfattande krav som regelverket ställer. I pandemitider är det inte mer än rimligt att även dessa ungdomar omfattas av någon form av lättnader.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.