Gå direkt till innehåll
Familj på flykt genom Balkan
Familj på flykt genom Balkan

Pressmeddelande -

Ett lagförslag som åsidosätter rättigheter för barn på flykt

I går lämnade den migrationspolitiska kommittén över sitt lagförslag till regeringen. 

- Som befarat ser vi att förslagen som presenterades inte bidrar till att förbättra situationen för barn på flykt. Samma år som barnkonventionen blivit svensk lag ser vi istället ett lagförslag som åsidosätter grundläggande rättigheter för barn, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har under en lång tid försökt påverka migrationslagstiftningen för att säkerställa att barn på flykt får sina rättigheter tillgodosedda. Att barn får långsiktiga och permanenta lösningar, att svårt sjuka barn och barn med stark anknytning till Sverige får stanna samt att barnfamiljer får en realistisk möjlighet att återförenas här. Tyvärr visar förslaget det som Rädda Barnen länge befarat, nämligen att förhandlingarna inte har bidragit till att skapa en migrationspolitik som stärker barns rättigheter.

Kommitténs förslag innebär att tillfälliga och väldigt korta uppehållstillstånd fortsättningsvis är regel vilket skapar otrygghet och osäkerhet för barn. Även om den humanitära grunden utvidgas något är den fortfarande väldigt stram och rätten till familjeåterförening är fortsatt begränsad.

– Som befarat ser vi att förslagen som presenterades inte bidrar till att förbättra situationen för barn på flykt. Samma år som barnkonventionen blivit svensk lag ser vi istället ett lagförslag som åsidosätter grundläggande rättigheter för barn, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

I september i år gjorde Rädda Barnen en ny Novus-undersökning tillsammans med Röda Korset och Svenska Kyrkan ( https://press.raddabarnen.se/pressreleases/en-majoritet-av-svenskarna-aer-fortsatt-positiva-till-en-medmaensklig-migrationspolitik-3033005 ). Resultatet är tydligt – en klar majoritet instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige eller är svårt sjuka ska ha en möjlighet att stanna samt att barn och föräldrar ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige.

– Vi hade hoppats på att kommittén skulle lyssna på det svenska folket och se till att Sverige får en asyllagstiftning som tydligt respekterar barns rättigheter. Inte ett förslag vars huvudsakliga syfte är att minska antalet människor som söker skydd i Sverige. Detta är djupt beklagligt, säger Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

Lyssna gärna på podcasten Rädda Barnen Dokumentär om Sveriges migrationspolitik och svårigheterna för familjer att återförenas: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/podcast/radda-barnen-dokumentar---splittra-inte-barnfamiljer/

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.