Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Aftonbladet  22 mars 2023: Sätt stopp för statens övergrepp på barn

Aftonbladet 22 mars 2023: Sätt stopp för statens övergrepp på barn

DEBATT. Cirka 1 000 barn och unga vårdas varje år inom den statliga tvångsvården, som bedrivs av Statens Institutionsstyrelses (Sis). Det motsvarar en normalstor gymnasieskola.
Föreställ dig att elever på en gymnasieskola larmar om att personalen utsätter dem för sexuella övergrepp flera gånger i månaden och att nya lärare varje år döms för våldtäkt. En sådan skola hade naturligtvis inte tillåt

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Den 20 november presenterade regeringen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat ska förslag om fotboja för barn utredas, hur påföljden ungdomsövervakning kan utvidgas och om man ska få låsa rum på SiS nattetid.Rädda Barnen ser med mycket stor oro på hur barn rekryteras till organiserad brottslighet för att utnyttjas och begå grova brott.

Rädda Barnen kommenterar Högsta Domstolens beslut i den så kallade ”snippa-domen”

Rädda Barnen kommenterar Högsta Domstolens beslut i den så kallade ”snippa-domen”

I februari i år kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige, som blev mycket uppmärksammad. Tingsrätten hade dömt en man till fängelse för våldtäkt mot barn, då barnet hade beskrivit hur mannen fört upp ett finger i flickans snippa. Hovrätten valde att fria mannen, då den inte ansåg det bevisat vad flickan menat med ordet ”snippa” och därmed kunde inte våldtäkt bevisas.

Rädda Barnens ordförande Maria Schillaci läser upp det uttalande som antogs av organisationens medlemsrörelse under helgens verksamhetskonferens i Halmstad.

Barn har rätt att leva utan våld och otrygghet i sin vardag - Rädda Barnen vill se kraftsamling nu!

Under helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för verksamhetskonferens i Halmstad. Deltagarna på plats antog ett uttalande, som uppmanar till kraftsamling mot det våld och otrygghet som eskalerat i Sverige. Barn har rätt till trygghet. Nu behövs därför fler initiativ, fler aktörer som agerar, ökad samverkan och brett politiskt ledarskap med kraftfulla satsningar på grundläggande välfärd.

Rädda Barnen kommenterar: Ett år med Tidöavtalet – en barnrättspolitisk analys

Rädda Barnen kommenterar: Ett år med Tidöavtalet – en barnrättspolitisk analys

Ett år sen Tidöavtalet presenterades. Rädda Barnen har granskat den praktiska politiken som regeringen har fört och analyserat om den skyddar barns rättigheter. Regeringen har gått vidare med vissa förslag från avtalet som är efterlängtade och kan leda till att barns rättigheter tillgodoses bättre. Men Rädda Barnen befarar att dessa satsningar inte kommer att få den effekt som de skulle kunna få.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.