Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens ordförande Maria Schillaci läser upp det uttalande som antogs av organisationens medlemsrörelse under helgens verksamhetskonferens i Halmstad.
Rädda Barnens ordförande Maria Schillaci läser upp det uttalande som antogs av organisationens medlemsrörelse under helgens verksamhetskonferens i Halmstad.

Nyhet -

Barn har rätt att leva utan våld och otrygghet i sin vardag - Rädda Barnen vill se kraftsamling nu!

Under helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för verksamhetskonferens i Halmstad. Deltagarna på plats antog följande uttalande:

Vi får dagligen fruktansvärda rapporter från krig och konflikter i världen där barn dör och utsätts för sanslöst våld och lidande. Samtidigt har våldet och otryggheten eskalerat i Sverige. Mord, våld och skjutningar har blivit en del av vår vardag. Det är en verklighet många barn i Sverige möter. Men barn har rätt att leva utan våld och otrygghet i sin vardag.

Som Sveriges största barnrättsorganisation gör vi allt vi kan för att säkerställa denna rätt. Vi gör det genom våra lokala direkta insatser för och med barn i hela Sverige. Vi gör det genom samverkan med andra aktörer - inom civilsamhället, näringslivet, och den offentliga sektorn. Vi gör det genom politisk påverkan, nationellt såväl som lokalt. Alltid utifrån lagstadgade rättigheter enligt barnkonventionen.

Vi behöver nu alla kraftsamla. Vi behöver fler initiativ, fler aktörer som agerar, ökad samverkan och samarbete mellan civilsamhälle, offentliga sektor och näringsliv, för att skapa största möjliga kraft i ett kritiskt viktigt arbete. Det behövs modiga beslut, ett brett politiskt ledarskap, nationellt, regionalt och inte minst lokalt, med kraftfulla satsningar på grundläggande välfärd för att kunna vända denna utveckling:

Satsa på välfärden som skyddsfaktor. Grundläggande välfärd är en skyddsfaktor mot kriminalitet och annan utsatthet. Alla barn ska ha lika rättigheter att växa och utvecklas. Skola, förskola, elevhälsa, barnpsykiatri och tillgång till vård och en meningsfull fritid är grundbultar för barns jämlika levnadsvillkor. Rädda Barnen vill se tillräckliga riktade resurser och bidrag till kommuner och regioner så att de viktigaste samhällsfunktionerna för barn uppnår en god kvalitet.

• Satsa på en barndom fri från fattigdom. Familjers inkomster spelar roll för barns vardag och framtidsmöjligheter. Det behövs en ekonomisk familjepolitik där försörjningsstöd, dagersättning och barn- och bostadsbidrag följer kostnadsutvecklingen. Det behövs också ett effektivt skydd mot vräkningar av barnfamiljer och en flexibel och tillgänglig barnomsorg som gör det möjligt att få ihop arbets- och familjeliv.

• Satsa på en socialtjänst som möter barn och föräldrar tidigt. Socialtjänsten måste ha möjlighet att arbeta med förebyggande insatser och i ett tidigt skede kunna möta barn när det finns oro för att de far illa. Socialtjänsten behöver resurser för fortsatta satsningar på riktat föräldrastöd utifrån olika familjers behov.

Barn i Sverige ska inte drabbas av våld eller leva i otrygghet. Barn ska inte heller kunna rekryteras in i kriminalitet på mindre än en dag, som Brottsförebyggande rådet nyligen rapporterade om. Varje steg vuxenvärlden tar för att skapa trygghet för barn är viktigt och vi vill se kraftsamling nu!


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.