Gå direkt till innehåll
Aftonbladet 30 november 2023: LVU är inte tänkt som ett straff, regeringen

Nyhet -

Aftonbladet 30 november 2023: LVU är inte tänkt som ett straff, regeringen

Replik från Rädda Barnen om att underlätta för tvångsvård av barn

Rädda Barnen ser positivt på att regeringen och SD vill se förändringar som syftar till att alla barn ska få en trygg uppväxt och en ljus framtid. Vissa av de förslag som nu kommer från regeringen har Rädda Barnen efterfrågat, till exempel förlängd uppföljningstid vid hemflytt. Vi ser också att dagens utveckling med barn som utnyttjas och involveras i grov organiserad brottslighet är mycket allvarlig. Flera av dessa barn kan behöva insatser från socialtjänsten och även tvångsvård enligt LVU.

Men målet med svensk skyddslagstiftning måste alltid utgå ifrån barnets behov av skydd och vård, inget annat. LVU är en skyddslagstiftning för att skydda barn vars hälsa och utveckling riskerar att skadas. Det är därför viktigt att tillämpningen av lagen ska utgå från barns behov och rättigheter, inte som en kriminalpolitisk åtgärd. LVU är inget straff. Det är därför oroande att regeringen föreslår att åklagare ska besluta om omhändertagande enligt LVU.

Vi önskar därför att regeringen tänker om kring vissa punkter och beaktar följande:

  1. Fokusera på socialtjänstens grunduppdrag. I stället för att fokusera på att endast underlätta tvångsomhändertaganden, så behöver fokus ligga på hur socialtjänsten kan ge tidigt stöd. Ge socialtjänsten förutsättningar att möta alla barns behov av stöd och skydd.
  2. Bevara LVU som en skyddslagstiftning. Socialtjänsten behöver socialpolitiska åtgärder – inte kriminalpolitiska. Socialtjänsten bör fredas från kriminalpolitiska åtgärder. LVU är samhällets yttersta möjlighet att ge skydd och vård för barn, vars hälsa och utveckling riskerar att skadas. Ge samhället bättre förutsättningar för att det ska fortsätta att vara så. Låt inte LVU bli en straffrättslig påföljd, utan ett skydd för barn som far illa.
  3. Alla barn i Sverige har samma rättigheter. Som regeringen själva skriver har alla barn och unga rätt att växa upp i ett tryggt och säkert hem. Rädda Barnen vill påminna om att alla barn i Sverige även gäller barn som söker asyl i Sverige, barn som befinner sig i Sverige utan papper samt barn som begått brott. För samtliga av dessa grupper har regeringen kommit med förslag som riskerar dessa barns trygghet och säkerhet. Barns rätt att växa upp i ett tryggt och säkert hem gäller alla barn. Utan undantag.


Maria Frisk, Sverigechef Rädda Barnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.