Gå direkt till innehåll

Ämnen: Partnerskap, samarbeten

FN:s Global Compact Leaders Summit: Företagssamarbeten kan förändra barns framtid

I samband med FN:s Global Compact Leaders Summit in Genève den 5-6 juli, bjuder Rädda Barnen Sverige och International Save the Children Alliance in till en informell tillställning för att diskutera effektiva och strategiska globala företagssamarbeten mellan näringslivet och internationella ideella organisationer. Detta är en möjlighet att få ta del av Rädda Barnens erfarenheter inom detta område

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.