Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen får 53 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Pressmeddelande -

Rädda Barnen får 53 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriet delade igår kväll ut 53 miljoner kronor till Rädda Barnen. Pengar som kommer att användas till både internationella och svenska projekt under 2012 och utgör ett stort bidrag till vår fortsatta kamp för barns rättigheter. I Sverige kommer pengarna bland annat att gå till projektet "För en tryggare skola” och till internationella projekt som rör arbete kring barnaga.

I samband med den högtidliga prisutdelningen på restaurang Tyrol på Djurgården i Stockholm fick Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin ta emot en check på drygt 53 miljoner kronor. Rädda Barnen är en av grundarna av PostkodLotteriet och har sedan starten 2005 fått ca 271 miljoner kronor i utdelning. Förra året kunde Rädda Barnen till exempel hjälpa många utsatta flickor och pojkar på Haiti. I år går pengarna till 40 förmånstagare, vilket är en ökning med fem nya förmånstagare sedan förra året.

De här pengarna är en fantastisk tillgång för Rädda Barnen. Tack vare alla lottköpare ute i landet får Rädda Barnen genom PostkodLotteriets förtjänst möjlighet att fortsätta vårt långsiktiga arbete för barn. En del av pengarna kommande år kommer att gå till projektet För en tryggare skola” som innebär att skolan ska vara en trygg och tillgänglig plats för alla. Att eleverna har ett reellt inflytande och att diskriminering inte förekommer, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Elisabeth Dahlin besökte i förra veckan Hosjöskolan i Falun, där man just arbetar med projektet ”För en tryggare skola”. Det innebär att frivilliga från Rädda Barnen befinner sig i skolan och är vuxna förebilder. De finns till hands, kan stötta vid behov och är ett positivt komplement till skolans personal. Vuxennärvaron på skolorna ökar och därmed alla elevers trygghet.

Internationellt kommer pengarna bland annat att gå till att stärka frivilligorganisationer så att de blir starka nationella aktörer för barnets rättigheter och kan stödja stater att snabbare förverkliga barnets rättigheter i samhället. Stort fokus ligger också på Rädda Barnens arbete mot aga. I Europa arbetar vi bland annat tillsammans med partnerorganisationer i de tre baltiska staterna och Ukraina. Arbetet syftar till att informera om våld i skolorna tillsammans med elever, lärare, föräldrar och skolmyndigheter. Projektet förväntas att under 2012 nå 20 000 elever och 350-400 lärare, skolpersonal och föräldrar.

-       Vi är stolta över att kunna bidra till det viktiga arbete som Rädda Barnen gör. Genom våra förmånstagares arbete tar vi ett steg närmare vår vision om en bättre värld för människor, djur och miljö”, säger Stina Götbrink, välgörenhetschef på PostkodLotteriet.

För mer information, högupplösta bilder och intervjuer, vänligen kontakta:
Rädda Barnens presstjänst: 08 698 90 90
Fredrik Skärheden, pressekreterare Svenska PostkodLotteriet 070-730 07 29

Läs mer på: www.rb.se , www.postkodlotteriet.se

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30