Gå direkt till innehåll
Barnrättsprinciper hjälper företag att ta större ansvar

Pressmeddelande -

Barnrättsprinciper hjälper företag att ta större ansvar

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact lanserar vid ett seminarium i London idag en serie riktlinjer som ska kunna hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. Barnfrågor har hittills inte haft en särskilt framträdande plats i företagens CSR-arbete men de nya riktlinjerna sätter barnrättsfrågorna på agendan.

Företag har en unik möjlighet att påverka – och med barnrättsprinciperna kan företagen ta CSR-arbetet till en högre nivå. De tio principerna täcker ett brett spektrum av viktiga frågor, exempelvis förbud mot barnarbete, rimliga arbetsvillkor, barnsäkra varor och tjänster, stöd till barn i katastrofer och etisk marknadsföring. Principerna uppmanar världens företag att arbeta med barns villkor bland annat genom sina policies och uppföljnings- och efterlevnadsmekanismer.

-         Barnrättsprinciperna är viktiga för företagens ansvarstagande gentemot barn. Vi ser framemot att kunna stödja arbetet med att genomföra dem. I många fall kan företag agera snabbare än regeringar och stater och för många företag är ett socialt ansvarstagande en del av den strategiska affärsplanen eftersom aktieägare, styrelse och anställda förväntar sig en sund affärsverksamhet inte minst när det gäller barn, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare och som tillsammans med Chefen för UN Global Compact och UNICEFs chef för företagssamarbeten, lett arbetet.

Genom Barnrättsprinciperna får företagen inspiration och vägledning samt konkreta redskap som kan användas i verksamheten. Framtagandet av principerna har föregåtts av en lång process med konsultationer i 20 länder där olika aktörer har bidragit. Över 600 företag, myndigheter, organisationer, fackföreningar – och inte minst barn och unga har fått komma till tals. Sammanlagt har flera tusen individer deltagit i processen.

-        Jag uppmanar samtliga av världens företagsledare att verkligen ta till sig innebörden i Barnrättsprinciperna. När det gäller barn måste vi alla göra mer, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande.

Nu inleds arbetet med att sprida kunskap om dessa principer och få dem att ingå som en naturlig del i företagens affärsverksamhet. Rädda Barnen och Unicef säger att man gärna vill arbeta tillsammans med företag för att implementera Barnrättsprinciperna.

-        Företag har en unik möjlighet att påverka de samhällen där de är verksamma, men det är viktigt med samarbete. Med ledning av de nya barnrättsprinciperna kan stater, organisationer och företag tillsammans åstadkomma en verkligt positiv utveckling för barns rättigheter runt om i världen, säger Véronique Lönnerblad på Unicef Sverige.

Film om barnrättsprinciperna: http://www.youtube.com/watch?v=aEtJdK_PKMY

Ladda ner rapporten med principerna här: http://bit.ly/xqrdXH

Ladda ner rapporten med konsultationerna ”How Business affects us” här: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/How_Business_Affects_Us.pdf

Ban Ki-moon kommenterar Barnrättsprinciperna: http://www.youtube.com/watch?v=CuOyJ--d3eg&feature=youtu.be

För mer information: kontakta Rädda Barnen på 08-698 92 88

eller Unicef via http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/unicef_sverige

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30